Кроссворд на украинском языке (11 на 17 клеток) №18

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Нагромадження чого-небудь завдяки поступовому збиранню. 4. Урочиста обіцянка, зобов'язання. 7. Об'єднана держава Сирійської Республіки та Республіки Єгипет, що існувала з лютого 1958 по вересень 1961 року. 8. Автоматизоване робоче місце. 10. Сильне збудження. 12. Слухове відчуття, що викликається механічними коливаннями. 13. Хокейний клуб з міста Ханти-Мансійськ, Росія. 14. Назва східної сторони світу у мореплавстві та метеорології. 16. Сімнадцята літера грецької абетки. 18. Перевірка знань з якого-небудь навчального предмета. 20. Танцювальний крок. 21. Великий морський рак ряду десятиногих, що водиться в Атлантичному океані й ціниться за смачне м'ясо. 23. Низькосортна шерстяна чи бавовняна одноколірна тканина саржевого переплетення. 25. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова. 26. Дія, подія, вчинок. 28. «Добре» у американців. 29. Річка в Південній Азії, яка витікає з Тибету й впадає в Індійський океан. 30. Російське телебачення і радіо. 31. Міцний напій із соку, що перебродив, або з патоки тростинного цукру. 33. Група довгохвостих папуг. 34. Ярмо. 35. Звання духовної особи, служителя культу. 37. Статус-.... 39. Місто в Швейцарії, в кантоні Берн, окружний центр. 41. Первісна назва звука C в григоріанській сольмізації, яку пізніше замінив склад до. 42. Багато плодових дерев. 43. Міра земельної площі. 44. Великий хижий птах родини яструбових, що водиться в горах або степах різних частин світу. 46. Атмосферні опади у вигляді частинок льоду різного розміру. 48. Здивування, здогад. 49. Японське підприємство, що випускає широкий асортимент продукції, переважно музичні інструменти та електроніку. 52. Вираження заперечення співрозмовникові. 54. Найвищий пік Криту. 56. Зуб між різцями й передкореневими зубами в кожній половині верхньої та нижньої щелеп людини й ссавців. 58. Старовинна іспанська срібна монета. 60. В релігії давніх єгиптян — богиня неба, дружина бога землі Геба. 61. Штат у США. 63. Перегній, органічне добриво (заст.). 64. Президент США з 1909 по 1913 роки. 65. Те саме, що завал.

За вертикаллю:
1. Завідуючий. 2. Римський політичний діяч, сенатор, претор 44 року до н. е. 3. В давньоєгипетській релігії — бог Сонця, творець світу. 4. Міжнародна одиниця електричного опору. 5. Високий декоративний чагарник родини розоцвітих із численними білими квітками. 6. Струнний щипковий музичний інструмент, поширений у народів Кавказу та Середньої Азії. 7. Природна або штучна заглибина, заповнена водою. 9. Повага, шана. 11. Український і російський оперний співак (ліричний тенор). Соліст Великого театру СРСР (1927—1941). Заслужений артист РРФСР. 14. Операційна система. 15. Звертання до однієї особи. 17. Держава у Південно-Західній Азії, на південному сході Аравійського півострову. 18. Кім ... Сен (комуністичний диктатор («великий вождь») Північної Кореї). 19. Пістолет Токарєва. 20. Муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Фрозіноне. 22. Повільно, плавно (муз.). 24. Голкіпер. 26. Річка в Закавказзі, права притока Кури. 27. Триелектродна електронна лампа, в якій є катод, анод і керуючий електрод. 29. Невідома величина. 32. Штат на північному сході США. 36. Гіпотетичне поле, яке створюється живим організмом. 38. Сіль ванадієвої кислоти. 40. Сьома планета Сонячної системи. 44. Одержання кого-, що-небудь натомість віддаваного. 45. Шостий звук музичної гами, а також нота, що позначає цей звук. 46. Відгук на звертання. 47. Волок на Істмі біля Коринфа, довжиною приблизно 6 км, створений для перетягування кораблів з Коринфської до Саронічної затоки і навпаки. 50. Одна із складових назв звуків, те ж саме, що E або e. 51. Уживається для вираження незгоди з чим-небудь, неприйнятності чогось (іноді з відтінком іронії). 53. Місто в Криму. 55. Морська промислова риба родини лососевих, що заходить у річки для нересту. 57. Геометрична фігура, утворена двома лініями, що виходять з однієї точки. 59. Назва села в деяких тюркських народів у Середній Азії та на Кавказі. 61. Кормова частина палуби корабля від грот-щогли або від кормової рубки до ахтерштевня. 62. Стара назва літери «а».

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Збір. 4. Обіт. 7. Оар. 8. Арм. 10. Раж. 12. Звук. 13. Югра. 14. Ост. 16. Ро. 18. Іспит. 20. Па. 21. Омар. 23. Твін. 25. Ан. 26. Акт. 28. Ок. 29. Інд. 30. Ртр. 31. Ром. 33. Ара. 34. Іго. 35. Сан. 37. Кво. 39. Тун. 41. Ут. 42. Сад. 43. Ар. 44. Орел. 46. Град. 48. Ба. 49. Ямаха. 52. Ні. 54. Іда. 56. Ікло. 58. Реал. 60. Нут. 61. Юта. 63. Тук. 64. Тафт. 65. Звал.

За вертикаллю:
1. Зав. 2. Брут. 3. Ра. 4. Ом. 5. Ірга. 6. Тар. 7. Озеро. 9. Респект. 11. Жадан. 14. Ос. 15. Ти. 17. Оман. 18. Ір. 19. Тт. 20. Піко. 22. Анданте. 24. Воротар. 26. Аракс. 27. Тріод. 29. Ікс. 32. Мен. 36. Аура. 38. Ванадат. 40. Уран. 44. Обмін. 45. Ля. 46. Га. 47. Діолк. 50. Мі. 51. Ха. 53. Ялта. 55. Кета. 57. Кут. 59. Аул. 61. Ют. 62. Аз.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».