Кроссворд на украинском языке (11 на 17 клеток) №2

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Група довгохвостих папуг. 3. Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній події, відомій особі. 5. Період, докорінно відмінний від попереднього. 7. Згущена варінням смола. 8. Низький чоловічий голос. 9. Обрис і розріз губ. 10. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 11. Зразок, модель, форма, властивість, яким відповідає певна група предметів, понять, явищ. 12. Вигадана істота із «Володаря Перстнів» Толкіна. 13. Китайська Народна Республіка. 14. Збільшення розмірів щитоподібної залози. 15. Столиця Башкортостану. 16. Трав'яниста багаторічна рослина з довгими мечоподібними листками й різким запахом. 17. Пластична маса жовтого чи білого кольору, яку виробляють бджоли для стільника. 21. Американська мавпа з двома чубками на тімені. 23.... Кристі (англ. письменниця). 24. Відмітний символічний знак держави, міста, дворянського роду або окремої особи тощо, зображений на прапорах, монетах, печатках, документах і т. ін. 25. Леді... (амер. співачка). 26. Повідомлення, яким сповіщається про зміни в стані взаємних розрахунків. 27. Дерево, що має лапате листя з гострими кінцями й глибокими вирізами. 29. Бойова броньована всюдихідна машина на гусеницях, озброєна гарматою та кулеметами. 34. Великий хижий звір родини котячих із короткою жовтою шерстю і довгою пишною гривою у самців. 35. Змія родини гадюкових. 36. Автоматизоване робоче місце. 37. Представник групи ймовірно слов'янських племен, що згадуються візантійськими авторами з ст. до початку ст. 38. Селянин-кріпак або слуга кріпосника. 39. Густа солодка маса, яку бджоли виробляють із нектару квітів. 40. Тонкий відросток з боку рота деяких риб (напр. сома) і рака. 41. Розділовий сполучник. 42. Ай, ого (поет.). 43. Електронна обчислювальна машина. 44. Річка на території Німеччини, права притока Рейну. 45. Сильний рев тварин. 46. «Циганка ...».

За вертикаллю:
1. Дуже твердий матеріал, що застосовуються для шліфування, точіння і полірування. 2. Багатомісний автомобіль для перевезення пасажирів. 3. У стародавніх греків, римлян та деяких народів Сходу — пророцтва, що нібито йшли від богів і витлумачувалися жерцями. 4. Столиця Республіки Хакасія (Росія). 5. Сцена для виступів акторів, музикантів, співаків, промовців і т. ін. 6. Ацетилсаліцилова кислота. 18. Найвища мета, до якої прагнуть люди і яка керує їхньою діяльністю. 19. Самець свині. 20. Сукупність однорідних предметів, які разом становлять щось ціле. 21. Дерев'яний духовий музичний інструмент низького тембру з конічним каналом і подвійною тростиною. 22. Спеціально устатковане приміщення для перевезення людей і вантажу рейковими коліями. 27. Представник підряду головоногих молюсків, які поширені головним чином у тропічних морях. 28. Країна в Південній Америці. 30. Штат у США. 31. Пахуча безбарвна кристалічна речовина, що застосовується в медицині й техніці. 32. Назва четвертого дня тижня (після неділі). 33. Одиниця виміру зоряних відстаней, позасистемна одиниця довжини.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Ара. 3. Ода. 5. Ера. 7. Вар. 8. Бас. 9. Рот. 10. Ага. 11. Тип. 12. Орк. 13. Кнр. 14. Зоб. 15. Уфа. 16. Аїр. 17. Віск. 21. Фавн. 23. Агата. 24. Герб. 25. Гага. 26. Авізо. 27. Клен. 29. Танк. 34. Лев. 35. Ефа. 36. Арм. 37. Ант. 38. Раб. 39. Мед. 40. Вус. 41. Або. 42. Оле. 43. Еом. 44. Рур. 45. Рик. 46. Аза.

За вертикаллю:
1. Абразив. 2. Автобус. 3. Оракул. 4. Абакан. 5. Естрада. 6. Аспірин. 18. Ідеал. 19. Кабан. 20. Набір. 21. Фагот. 22. Вагон. 27. Кальмар. 28. Еквадор. 30. Алабама. 31. Камфора. 32. Четвер. 33. Парсек.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».