Кроссворд на украинском языке (11 на 17 клеток) №21

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Речовина для забарвлювання предметів у той чи інший колір, для малювання картин. 5. Самець щуки. 10. Проста речовина елемента Нітрогену. 12. ... Сапієнс (людина розумна). 13. Гусенична або колісна самохідна машина для переміщення та приведення в дію сільськогосподарських та інших знарядь. 16. 43‑й президент США. 17. Міжнародна одиниця електричного опору. 19. Віршована строфа, яка складається з 14 рядків, переважно п'ятистопного ямба — двох чотиривіршів і двох тривіршів. 21. Первісна назва звука C в григоріанській сольмізації, яку пізніше замінив склад до. 22. Споруда для переїзду або переходу через річку, залізницю, автомагістраль, яр і т. ін. 24. ... Кареніна. 26. Хімічний елемент (Ne). 28. Металевий виріб у вигляді гнучкої нитки або тонкого прута. 29. Київський князь, який згадується у «Повісті минулих літ». 30. Група довгохвостих папуг. 32. Найбільший морський ссавець, схожий на рибу. 34. Прилад для вмикання і вимикання електричного струму. 35. Останній правитель I династії Раннього царства Давнього Єгипту (бл. 2890 до н. е.). 37. Змія родини гадюкових. 38. В перекладі з латинської означає «я» або «самість», які розуміються як центральне ядро, навколо якого відбуваються усі психічні дії. 40. Важкий предмет, що кладеться на що-небудь для постійного тиснення. 42. Плаксива людина (розм.). 44. Те саме, що натрій. 46. Віконне дерев'яне сплетіння. 48. Міра земельної площі. 49. Людина, яка вкрай обмежує свої життєві потреби, веде суворе життя. 52. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова. 54. Автоматична телефонна станція. 56. Фінансовий інспектор, контролер. 59. Різновид примітивного знаряддя, зброї у вигляді насадженого на держак металевого бруска. 61. Заглиблення в землі, вирите тваринами як житло. 63. Країна на Середньому Сході. 64. Пісок, земля, нанесені вітром, водою тощо.

За вертикаллю:
1. Привид, примара, ілюзія. 2. Стара назва літери «а». 3. Військовий підрозділ, що входить до складу батальйону. 4. Бронетранспортер. 6. Западати в .... 7. Час, період. 8. Народні збори у фінікійських містах-державах. 9. Небесне тіло, що має яскраве ядро й туманну оболонку, від якої тягнеться довга смуга світла, що нагадує хвіст. 11. Прісноводна хижа риба родини окуневих зеленувато-жовтого кольору, з чорними поперечними смугами і червонуватими нижніми плавниками. 14. Розділовий сполучник. 15. Дев'ятнадцята літера вірменської абетки. 18. Дуже короткий, вище за коліна жіночий одяг (спідниця, сукня, пальто). 19. Станція технічного обслуговування. 20. Струнний щипковий музичний інструмент, поширений у народів Кавказу та Середньої Азії. 21. Хутряне взуття з м'якою підошвою, поширене здебільшого у народів Півночі та Сибіру. 23. Низький буфет для зберігання посуду й столової білизни. 25. Ні на що не здатна людина. 27. Тимчасове приміщення із тканини, шкіри, рідше з гілля, що напинається на каркас; шатро. 28. Столиця Сенегалу. 29. Навісна палуба морського або річкового корабля. 31. Пасмо підводних або невисоких надводних скель на мілководді. 33. Фон. 36. ...-... (Рослинні драглі з морських водоростей). 39. Послідовно зростаючий або спадаючий щодо висоти ряд звуків у межах октави. 41. Ірландська республіканська армія. 43. Муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. 44. Раптовий напад на кого-, що-небудь. 45. Білок м'язової тканини. 47. Тропічна трав'яниста рослина з великим кислувато-солодким на смак делікатесним плодом, що має вигляд величезної (20‑40 см) соснової шишки. 50. Багато плодових дерев. 51. Естонець (заст.). 53. Урочистий званий вечір. 55. Багато оздоблене крісло на спеціальному підвищенні — місце монарха під час урочистих церемоній у палаці. 57. Юшка з риби. 58. Індіанський народ, що існував на крайньому півдні Південної Америки. 60. Здивування, здогад. 62. Сімнадцята літера грецької абетки.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Фарба. 5. Щупак. 10. Азот. 12. Хомо. 13. Трактор. 16. Буш. 17. Ом. 19. Сонет. 21. Ут. 22. Міст. 24. Анна. 26. Неон. 28. Дріт. 29. Дір. 30. Ара. 32. Кит. 34. Вимикач. 35. Каа. 37. Ефа. 38. Его. 40. Гніт. 42. Рюма. 44. Натр. 46. Рама. 48. Ар. 49. Аскет. 52. Ан. 54. Атс. 56. Аудитор. 59. Обух. 61. Нора. 63. Катар. 64. Занос.

За вертикаллю:
1. Фантом. 2. Аз. 3. Рота. 4. Бтр. 6. Ухо. 7. Пора. 8. Ам. 9. Комета. 11. Окунь. 14. Або. 15. Тше. 18. Міні. 19. Сто. 20. Тар. 21. Унти. 23. Сервант. 25. Нікчема. 27. Намет. 28. Дакар. 29. Дек. 31. Риф. 33. Тло. 36. Агар. 39. Гама. 41. Іра. 43. Юрт. 44. Наскок. 45. Актин. 47. Ананас. 50. Сад. 51. Ест. 53. Раут. 55. Трон. 57. Уха. 58. Она. 60. Ба. 62. Ро.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».