Кроссворд на украинском языке (11 на 17 клеток) №23

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Законодавство. 6. Опущена у водоймище на спеціальному кріпленні дротяна клітка, в якій вирощують рибу. 11. Резиденти, уповноважені розвідувальним центром здійснювати зв'язок з агентурою і керувати її діями. 13. Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній події, відомій особі. 14. Український фантастичний оглядач. 15. ска-рух-... (інша назва племені ірокезів тускарори). 16. ...-... (звуконаслідування, що означає крик зозулі.). 17. Вироби зі здобного тіста. 19. ... Паркер (британський сценаріст, режисер, продюсер — стрічки «Now Is Good», 2012; «The Best Exotic Marigold Hotel», 2011). 20. Кораловий острів кільцеподібної форми. 22. Перебіг подій, збіг обставин, напрям життєвого шляху, що ніби не залежать від бажання, волі людини. 24. Багато плодових дерев. 26. Пророк і засновник релігії бабізму. 27. Механічна суміш туків (мінеральних добрив). 30. Земноводна тварина або плазун. 31. В релігії давніх єгиптян — богиня неба, дружина бога землі Геба. 32. Здібності, хист до чого-небудь. 34. Позитивно заряджений електрод. 35. ... Куеста (іспанська акторка, лауреат премії Cosmopolitan 2011 року). 36. Вхід з порожнини рота в глотку. 37. ...-де-Жанейро. 39. Електрично заряджена частинка. 40. Той, хто робить диверсію або підготовлений для здійснення диверсій. 44. Клішня. 45. Місто в Швейцарії, в кантоні Берн, окружний центр. 47. Дорога (в саду, парку), обсаджена з обох боків деревами, кущами. 50. Багаторічна трав'яниста лікарська рослина з білими, жовтими, червонуватими або фіолетовими квіточками, зібраними в китиці. 52. Одна зі складових назв звуків, що відповідає латинському буквеному C або c. 53. Жінка, яка після смерті чоловіка не одружилася вдруге. 56. Єднальний сполучник. 57. Рос. авто. 59. Уявні прямі лінії, які проходять через середину якого-небудь тіла чи простору. 60. У середньовічній Скандинавії — знатна людина. 61. Особа, що належить до складу льотного екіпажу і відповідає за стан і роботу всіх механізмів на літаку. 64. Рід дерев і чагарників родини анкорових. 65. Місто на Чорноморському узбережжі Кавказа, РФ.

За вертикаллю:
1. Надання чого-небудь у тимчасове користування за угодою і певною оплатою. 2. Зімкнуте квадратне або багатокутне польове укріплення, здатне до самостійної оборони. 3. «Циганка ...». 4. Не ми, а .... 5. Невеликий птах із довгим чубом, тонким, загнутим донизу дзьобом і яскравим строкатим забарвленням. 6. Людина, яка беззастережно схиляється перед усім, що прийнято в аристократичному середовищі. 7. Акціонерне товариство. 8. Безглузді примхи, капризи (розм.). 9. Яскраве біле сяйво навколо сонця, місяця, яскравих зірок. 10. Робітник, майстер, який виробляє кахлі. 12. Давньогрецький історик, який згадується як один із «семи мудреців». 17. Різна, переважно корисна рослинність (заст.). 18. Перша людина. 21. Те саме, що осудовисько. 23. Значне зменшення доходів. 25. Слово, що додається до імен знатних чоловіків в Іспанії. 26. Будівельний камінь, що використовується головно для фундаменту. 27. Фенольна сполука рослинного походження, що містить велике число гідроксильних груп. 28. Природний сосновий (з домішкою дерев інших порід) ліс, який росте на супісках або пісках. 29. Випалена при високій температурі вогнетривка глиниста порода. 30. Загальна назва газоподібних або пароподібних речовин. 33. Російська академія наук. 37. Декламація, речитативне виконання віршів під ритмічну музику. 38. Назва східної сторони світу у мореплавстві та метеорології. 41. Дія, процес, що робить явним, помітним стан, почуття, наміри і т. ін. 42. Гіпотетичне поле, яке створюється живим організмом. 43. Велике бажання чогось, прагнення до чого-небудь. 46. Довга вузька смуга. 48. Кучеряве або завите пасмо волосся. 49. Дорога з твердим покриттям, призначена для руху будь-якого безрейкового транспорту. 51. Невеликий сніп, переважно обмолоченого жита, зв’язаний спеціальним способом для покривання даху. 54. «Ой чи є, чи нема пан господар ...? Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар ...?» (українська різдвяна колядка). 55. Отруйна рослина родини зонтичних, що росте на болотах. 58. Муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. 60. Шлях, засіб, рух духовної практики в буддизмі, завдяки якому досягають просвітлення. 62. Торговельна надбавка. 63. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Право. 6. Садок. 11. Резидентура. 13. Ода. 14. Уфо. 15. Рех. 16. Ку. 17. Здоба. 19. Ол. 20. Атол. 22. Доля. 24. Сад. 26. Баб. 27. Тукосуміш. 30. Гад. 31. Нут. 32. Дар. 34. Анод. 35. Інма. 36. Зів. 37. Ріо. 39. Іон. 40. Диверсант. 44. Щип. 45. Тун. 47. Алея. 50. Ряст. 52. До. 53. Вдова. 56. Та. 57. Ока. 59. Осі. 60. Ярл. 61. Бортмеханік. 64. Анона. 65. Анапа.

За вертикаллю:
1. Прокат. 2. Редут. 3. Аза. 4. Ви. 5. Одуд. 6. Сноб. 7. Ат. 8. Дур. 9. Ореол. 10. Кахляр. 12. Ефор. 17. Злак. 18. Адам. 21. Осудовище. 23. Обідніння. 25. Дон. 26. Бут. 27. Танід. 28. Субір. 29. Шамот. 30. Газ. 33. Ран. 37. Реп. 38. Ост. 41. Вияв. 42. Аура. 43. Жадоба. 46. Сталка. 48. Локон. 49. Шосе. 51. Стріп. 54. Дома. 55. Віха. 58. Аро. 60. Яна. 62. Тн. 63. Ан.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».