Кроссворд на украинском языке (11 на 17 клеток) №25

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Трав'яниста лікарська рослина з квітками, схожими на наперсток. 10. Муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Гар. 11. Національний історичний архів Білорусі. 12. Садова замазка. 13. Мова на основі эсперанто. 15. Сполучені Штати. 16. Стара назва літери «а». 17. Союз, об'єднання. 19. Акціонерне товариство. 20. Книга лікувальних трав. 22. Біблійний нелюд. 23. Відділ реєстрації шлюбів. 24. Дрібні тверді частинки землі, що перебувають у повітрі або вкривають поверхню чого-небудь. 26. Невеликий хижий птах ряду горобцеподібних із загнутим дзьобом і кігтями. 30. Літальний апарат стародавності. 31. Те саме, що солідол. 32. Першість країни по футболу. 35. Автоматизована система керування. 37. Велика кількість зв'язаних, скріплених мотузкою однорідних предметів. 39. Людина, яка беззастережно схиляється перед усім, що прийнято в аристократичному середовищі. 40. Втрата пам'яті. 43. Російська Федерація. 45. Мінеральна фарба. 46. Японська холодна зброя. 47. Старовинна англійська одиниця вимірювання маси вовни. 49. Територія за фронтом. 50. Частина обличчя. 51. Дрібна частка речовини. 53. Неформал з ірокезом. 54. Незаконне переміщення вантажів.

За вертикаллю:
1. Нововведення. 2. Перська (іранська) срібна монета. 3. Муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Ендр і Луара. 4. Верховний король Ірландії. 5. Садовий працівник. 6. ... II Казимир (король Речі Посполитої (1648—1668) і титулярний король Швеції (до 1660)). 7. Орган нюху у вигляді виступу над ротом із дихальними шляхами на обличчі людини, морді тварини. 8. Блюдо із крупи. 9. Ігуменя католицького жіночого монастиря. 13. Річка у Польщі, права притока Одри. 14. Організація Об'єднаних Націй. 17. Муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхні Піренеї. 18. Нижня частина предмета. 20. Жителька Того. 21. Спосіб вибивання показань. 24. Водяной насос. 25. Відкритий жолоб. 26. Родич сови. 27. Усі дороги ведуть до цього міста. 28. Поміщик на Русі. 29. Оборонна споруда для прикриття артилерійської зброї та її обслуги. 33. Приступ і сміху, і ридань. 34. «Червоно-білий» спортивний клуб. 36. Кравецький термін. 38. Автоматична міжпланетна станція. 39. Рідина із фруктів. 41. Баранячий горох. 42. Холодильник і вантажівка. 44. Зображення, відбиток, одержаний за допомогою спеціального оптичного апарата. 46. Агент 007. 48. Слово, що додається до імен знатних чоловіків в Іспанії. 50. Безліса рівнина, рівний, широкий простір; поле. 52. Міська телестудія. 53. Рух у танці.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Наперстянка. 10. Обор. 11. Ніаб. 12. Вар. 13. Ідо. 15. Сша. 16. Аз. 17. Уніон. 19. Ат. 20. Травник. 22. Ірод. 23. Загс. 24. Пил. 26. Сорокопуд. 30. Килим. 31. Тавот. 32. Чемпіонат. 35. Аск. 37. Пака. 39. Сноб. 40. Амнезія. 43. Рф. 45. Сурик. 46. Бо. 47. Тод. 49. Тил. 50. Лоб. 51. Атом. 53. Панк. 54. Контрабанда.

За вертикаллю:
1. Новація. 2. Абаз. 3. Пор. 4. Ер. 5. Садівник. 6. Ян. 7. Ніс. 8. Каша. 9. Абатиса. 13. Іна. 14. Оон. 17. Урд. 18. Низ. 20. Тоголезка. 21. Катування. 24. Помпа. 25. Лоток. 26. Сич. 27. Рим. 28. Пан. 29. Дот. 33. Істерика. 34. Спартак. 36. Обробка. 38. Амс. 39. Сік. 41. Нут. 42. Зил. 44. Фото. 46. Бонд. 48. Дон. 50. Лан. 52. Мт. 53. Па.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».