Кроссворд на украинском языке (11 на 17 клеток) №26

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Начальник. 3. Частина спектаклю. 6. Невідома величина. 8. Стадіон для перегонів. 11. Засіб пересування. 12. Різна, переважно корисна рослинність (заст.). 13. ... Марія. 15. Річка у Польщі, права притока Одри. 17. Захист, заступництво. 19. Французький письменник-казкар. 20. Дуже гаряча вода. 22. Одиниця земельної площі. 24. Не ми, а .... 25. Антиверх. 27. Тонкі дерев'яні дошки. 29. Муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Ер і Луар. 30. Напівпровідниковий прилад. 31. Чоловіче ім'я. 32. Електронна обчислювальна машина. 33. Київський військовий округ. 34. Легендар­ний праотець слов’ян, батько Кия, Щека і Хорива. 37. Грошова одиниця Лаосу. 38. Перемога дружби. 40. Колюча зброя. 41. Жагучий порив. 43. Черговий розряд, ранг за встановленим порядком проходження військової та цивільної служби. 44. Земноводна тварина або плазун. 47. Муніципалітет у Франції, у регіоні Ельзас, департамент Нижній Рейн. 49. Річка в Україні. Права притока Серету (басейн Дністра). 50. Бестселер Карла Маркса. 53. Рід деревних або кущових субтропічних рослин родини миртових; фейхоа. 54. Гора в Західній Африці, на території Того. 55. Поселення на південному сході Куби, сучасна провінція Гранма, поблизу якого 10 жовтня 1868 року Карлос Мануель де Сеспедес звернувся до народу з маніфестом «До співгромадян і до всіх націй», який закликав до боротьби проти іспанських колонізаторів.

За вертикаллю:
1. Слід на шкірі від зарубцьованої рани; рубець. 2. Тридцять четверта літера дореформеного російського алфавіту, що означала звук «ф« у словах грецького походження. 3. Одна зі складових назв звуків, що відповідає латинському буквеному C або c. 4. Найвищий пік Криту. 5. Глибока довга западина (переважно з крутими або прямовисними схилами), що утворилася внаслідок розмиву пухких осадових порід тимчасовими потоками. 6. Нею бура криє небо. 7. Японська горілка. 9. Частина висотного будинку. 10. Симптом, відмітна риса. 14. В перекладі з латинської означає «я» або «самість», які розуміються як центральне ядро, навколо якого відбуваються усі психічні дії. 15. Мова породи эсперанто. 16. Певний простір. 18. Баланс. 19. Навчальний заклад у старій Росії. 21. Розкіш, пишність. 23. Шолом у старій Русі. 26. Напівначальник (аббр.). 27. Муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савойя. 28. ... п'ятниць на тижні. 29. Прізвище діви з Орлеана. 35. Низинне місце. 36. Здійснення платежу. 39. ... Каплінський (естонський поет, філософ та культурний критик). 40. Розмінна монета Української Народної Республіки у 1918‑1920 рр. 42. Черевна частина туші риби, що використовується для виготовлення страв. 43. Стержень, якого вставляють у спеціальний отвір на кінцях осей, болтів і т. ін. для закріплення на них коліс, гайок тощо. 45. Карма. 46. Нижня розширена частина колони або стовпа. 48. Кривий ... (найбільше місто України, яке не є обласним центром.). 51. Танцювальний крок. 52. Марка літаків.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Шеф. 3. Дія. 6. Ікс. 8. Іподром. 11. Авто. 12. Злак. 13. Аве. 15. Іна. 17. Егіда. 19. Перро. 20. Окріп. 22. Ар. 24. Ви. 25. Низ. 27. Тес. 29. Анш. 30. Стабілітрон. 31. Іов. 32. Еом. 33. Кво. 34. Ор. 37. Ат. 38. Нічия. 40. Шпага. 41. Запал. 43. Чин. 44. Гад. 47. Ежен. 49. Топа. 50. Капітал. 53. Ака. 54. Агу. 55. Яра.

За вертикаллю:
1. Шрам. 2. Фіта. 3. До. 4. Іда. 5. Яр. 6. Імла. 7. Саке. 9. Поверх. 10. Ознака. 14. Его. 15. Ідо. 16. Територія. 18. Рівновага. 19. Пансіон. 21. Пишнота. 23. Шелом. 26. Зав. 27. Тіе. 28. Сім. 29. Арк. 35. Низина. 36. Оплата. 39. Яан. 40. Шаг. 42. Теша. 43. Чека. 45. Доля. 46. База. 48. Ріг. 51. Па. 52. Ту.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».