Кроссворд на украинском языке (11 на 17 клеток) №28

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Поетичне сказання. 5. Західний вітер. 9. Двадцять четверта літера грузинської абетки. 10. Ім’я 3‑го президента Хорватії Йосиповича. 12. Сімнадцята літера грузинської абетки. 13. Загальна назва різних напрямків у мистецтві 20 ст., для яких характерні розрив із традиціями реалізму, пошуки нових засобів вираження і формальної структури твору. 14. Назва східної сторони світу у мореплавстві та метеорології. 15. Верховний король Ірландії. 19. 100 тисяч «Я» (пісенне). 20. У рабовласницькому суспільстві — власник, володар рабів та всіх засобів виробництва. 23. Муніципалітет у Франції, у регіоні Лімузен, департамент Крез. 24. Той, хто здійснює смертні вироки або тілесне покарання, бере на тортури. 26. ...-таки. 28. Великий вечір з танцями. 30. Французький живописець. 31. Московський університет. 32. Трав'яниста багаторічна рослина з довгими мечоподібними листками й різким запахом. 33. Всеукраїнська громадська організація. 35. Земноводна тварина або плазун. 37. Місто в Японії, у префектурі Фукуй. 39. Податковий кодекс України. 41. Масове спортивне змагання. 43. Акціонерне товариство. 44. Марка літаків. 46. Сумка для спор грибів. 49. Нісенітниця, безглуздість. 52. У Давній Греції — музичний жанр, присвячений Аполлону. 53. Асоціація українських банків. 54. Плосковерхі плато або останці, звичайно з крутими чи обривистими схилами, головним чином у Середній Азії. 55. Перська (іранська) срібна монета. 56. Грошовий відділ магазина.

За вертикаллю:
1. Пристрій для введення зображень у комп'ютер. 2. ... Евальд (естонський композитор). 3. Чорний весняний птах. 4. Городня трав'яниста однорічна рослина родини бобових, що має в стручках овальні зерна. 6. Муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. 7. Струнний щипковий музичний інструмент, поширений серед народів Закавказзя, Ірану, Афганістану та інших країн. 8. Збірник сюжетів для творів. 10. Ярмо. 11. Підземне вироблення. 16. Російська академія наук. 17. Ремінь. 18. Центральний спортивний клуб армії. 19. Інфекційна хвороба коней. 21. Тканина. 22. Підготовка машини, верстата, механізму, пристрою і т. ін. до роботи, дії. 25. Баба в ступі. 27. Стиль музики, що виник із Хардкор-панку. 28. Західний ... (річка в Україні). 29. Індіанське плем'я. 34. Місто в Грузії. 36. Священний бик у Стародавньому Єгипті, якого шанували як земне втілення бога Осіріса. 37. Купівля й продаж партіями. 38. Дерево, що росте в пустелі. 40. Імператор Японії (887—897). 41. Тропічний степ, порослий високими травами у поєднанні з окремими деревами, групами дерев і чагарниками. 42. Столиця Туреччини. 45. Велике безладне, неорганізоване скупчення людей; натовп. 46. Рід деревних або кущових субтропічних рослин родини миртових; фейхоа. 47. Комітет державної безпеки СРСР. 48. Бокові стінки (або нижня частина їх) якогось циліндричного виробу. 50. Сани спеціальної конструкції, які використовуються в бобслеї. 51. Трав'яниста рослина родини злакових, зерна якої є цінним харчовим продуктом, а солома використовується як сировина у легкій промисловості.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Сага. 5. Вест. 9. Кар. 10. Іво. 12. Рае. 13. Авангардизм. 14. Ост. 15. Ер. 19. Ми. 20. Рабовласник. 23. Ная. 24. Кат. 26. Все. 28. Бал. 30. Гро. 31. Мгу. 32. Аїр. 33. Вго. 35. Гад. 37. Оно. 39. Пку. 41. Спартакіада. 43. Ат. 44. Ан. 46. Аск. 49. Абракадабра. 52. Ном. 53. Ауб. 54. Кир. 55. Абаз. 56. Каса.

За вертикаллю:
1. Сканер. 2. Аав. 3. Грак. 4. Квасоля. 6. Ерик. 7. Саз. 8. Темник. 10. Іго. 11. Орт. 16. Ран. 17. Пояс. 18. Цска. 19. Мит. 21. Бавовна. 22. Наладка. 25. Яга. 27. Емо. 28. Буг. 29. Ері. 34. Горі. 36. Апіс. 37. Опт. 38. Саксаул. 40. Уда. 41. Савана. 42. Анкара. 45. Юрма. 46. Ака. 47. Кдб. 48. Юбка. 50. Боб. 51. Рис.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».