Кроссворд на украинском языке (11 на 17 клеток) №3

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
3. Йоганн Себастьян ... (німецький композитор). 7. Пора року між зимою і літом. 8. Сильне захоплення чим-небудь; запал, завзяття. 9. Невеликий човен. 10. Ручна зброя для метання стріл, яка має вигляд стягнутої тятивою дуги. 11. Частина місцевості, яку видно; краєвид. 12. Одиничний вектор. 13. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 15. Австралійський страус. 16. Складноскорочене слово, утворене з початкових складів або з перших літер слів словосполучення. 21. Високі, деренчливі металеві звуки. 22. Прісноводна хижа риба родини окуневих зеленувато-жовтого кольору, з чорними поперечними смугами і червонуватими нижніми плавниками. 24. Той, хто організовує, засновує, налагоджує або впорядковує що-небудь. 28. Вал, коток, циліндр, що обертається. 29. Той, хто здійснює смертні вироки або тілесне покарання, бере на тортури. 31. Форма спільності людей за первіснообщинного ладу, господарське і соціальне об'єднання кровних родичів. 32. Жаляча комаха. 33. Індіанський народ, що існував на крайньому півдні Південної Америки. 34. Трав'яниста рослина з довгим стеблом і великими квітками (переважно червоного кольору). 35. Кокосовий горіх. 36. П'ятий роман Ф. М. Достоєвського. 37. Розділовий сполучник.

За вертикаллю:
1. Порушення нормальної життєдіяльності організму під впливом несприятливих чинників внутрішнього й зовнішнього середовища. 2. Одна з біблійних книг Старого Завіту, що складається із 150 псалмів; Книга псалмів. 3. Невеликий віршований або, рідше, прозовий повчальний твір алегоричного змісту. 4. Кондитерський виріб у вигляді густої маси, виготовленої з протертого (переважно соняшникового) насіння або потовчених горіхів з карамеллю. 5. Наперед умовлене побачення. 6. Будова, склад тіла людини. 14. Важкий предмет, що кладеться на що-небудь для постійного тиснення. 17. Торгівля продуктами харчування або предметами широкого вжитку на площі або в спеціально збудованому приміщенні. 18. Про людей, що вирізняються з-поміж інших своїм суспільним становищем, розумом, здібностями і т. ін. 19. Порода мисливських або кімнатних собак, що мають короткі криві ноги й довгий тулуб. 20. На заході США — тваринницька ферма. 23. Западина або виступ у стіні. 24. Обраниця. 25. Пестливе звертання до жінки. 26. Лікування внутрішніх хвороб лікарськими засобами або фізичними методами (без хірургічного втручання). 27. Почуття задоволення, втіха, приємність. 29. Дрібна морська промислова риба родини анчоусових ряду оселедцеподібних. 30. Столиця Японії.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
3. Бах. 7. Весна. 8. Азарт. 9. Йол. 10. Лук. 11. Вид. 12. Орт. 13. Ага. 15. Ему. 16. Абревіатура. 21. Дзвін. 22. Окунь. 24. Організатор. 28. Рол. 29. Кат. 31. Рід. 32. Оса. 33. Она. 34. Мак. 35. Кокос. 36. Ідіот. 37. Або.

За вертикаллю:
1. Хвороба. 2. Псалтир. 3. Байка. 4. Халва. 5. Рандеву. 6. Статура. 14. Гніт. 17. Базар. 18. Еліта. 19. Такса. 20. Ранчо. 23. Ніша. 24. Обранка. 25. Галочка. 26. Терапія. 27. Радість. 29. Камса. 30. Токіо.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».