Кроссворд на украинском языке (11 на 17 клеток) №30

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Наука про древні рукописи. 10.... Еріксен Розенкранц (данський державний діяч 17‑18 ст.). 11. «Іде... рогата, веде діток кошлата. А хто Кузю торкне, того Кузя штурхне» (українська народна пісня). 12. Мешканець будки. 13. Рух крила. 15. Висота звуку. 16. Портове місто на півночі Італії. 18. Рід багаторічних трав'янистих рослин родини складноцвітих. 19. Нащадок іспанських і португальських колонізаторів у країнах Латинської Америки. 21. Легендарний праотець слов’ян, батько Кия, Щека і Хорива. 23. Танцювальний рух. 24. Просторий одяг. 28. Перша радянська вантажівка. 30. Ірландська республіканська армія. 31. Дія, подія, вчинок. 33. У Стародавньому Римі — програма діяльності претора, консула та інших службових осіб, яку вони оголошували, вступаючи на посаду. 34. Муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхні Піренеї. 36. Сьома літера грецької абетки. 37. Автоматизоване робоче місце. 39. Нападаюча сторона, загарбник. 42. Ковзання; Замет авто на льоді; Ковзання при їзді; Ковзання коліс; Рух при різкому гальмуванні. 44. «Чорна акула». 45. Кінець, загибель (розм.). 47. Столиця Ассирії. 48. Пристрій на стволі вогнепальної зброї для прицілу. 50. Порушення у спорті. 52. Місто у префектурі Ойта в Японії. 53. Спадкове земельне володіння в епоху феодалізму, яке надавалось васалу за умови несення ним військової служби та виконання інших повинностей. 55. Той, на чию лапу впала троянда. 57. В іудаїзмі — назва першої частини Біблії — П'ятикнижжя Мойсея, а також пергаментний сувій з цим текстом, що зберігається в синагозі. 58. Там проводять досліди.

За вертикаллю:
1. Церковний службовець. 2. ... Коломиєць (український театральний режисер, журналіст, поет і прозаїк, укладач підручників із мови та літератури, редактор і видавець, а також художник та виготовлювач бандур | кінець 19‑го — початок 20‑го ст.). 3. Континентальна ґрунтоутворювальна гірська осадова порода сірувато-жовтого, іноді бурого або червонувато-бурого кольору. 4. Верховний король Ірландії. 5. Аптекарська міра ваги. 6. ...-47 (зброя). 7. Одиниця вимірювання густини світлового потоку або ступеня освітленості будь-якої поверхні. 8. Різновид хімічного елемента. 9.... Каплінський (естонський поет, філософ та культурний критик). 13. Вид холодної зброї. 14. Боксерський удар. 16. Послідовно зростаючий або спадаючий щодо висоти ряд звуків у межах октави. 17. Гніт, утиск. 18. В європейських країнах — м'який широкий диван з поручнями і низькою спинкою. 20. Графство на сході Ірландії. 22. Принцип рівності сторін. 24. Японська холодна зброя. 25. Голова партії. 26. Представник народності тюркської мовної групи, що зараз становить основне населення Хакаської автономної області в Росії. 27. Франкфурт-...-Майні. 29. Голова міської адміністрації. 32. Плосковерхі плато або останці, звичайно з крутими чи обривистими схилами, головним чином у Середній Азії. 34. Сушені абрикоси з кісточкою. 35. ...-капо (у музиці — «спочатку» (знак повторення)). 37. Міра земельної площі. 38. Шовкова тканина з мінливим полиском. 40. Іновірець в ісламі. 41. Місто обласного значення у Вітебській області Білорусі. 43. Орган, що виробляє необхідні для організму речовини або видаляє кінцеві продукти обміну. 44. Кучеряве або завите волосся. 46. Дев'ятнадцята літера грецької абетки. 47. Рід деревних або кущових субтропічних рослин родини миртових; фейхоа. 49. Помста (поет.). 50. Трос, мотузка для підняття вітрил, сигнальних прапорів і т. ін. 51. Частина обличчя. 53. «Вухогорлоніс». 54. Муніципалітет у Франції, у регіоні Лімузен, департамент Крез. 56. Буква, що позначає щільність. 57. ...-... (саме так, розм.).

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Палеографія. 10. Івер. 11. Коза. 12. Пес. 13. Мах. 15. Тон. 16. Генуя. 18. Сідач. 19. Креол. 21. Ор. 23. Па. 24. Балахон. 28. Амо. 30. Іра. 31. Акт. 33. Едикт. 34. Урд. 36. Ета. 37. Арм. 39. Агресор. 42. Юз. 44. Ка. 45. Капут. 47. Ашшур. 48. Рамка. 50. Фол. 52. Уса. 53. Лен. 55. Азор. 57. Тора. 58. Лабораторія.

За вертикаллю:
1. Піп. 2. Авенір. 3. Лес. 4. Ер. 5. Гран. 6. Ак. 7. Фот. 8. Ізотоп. 9. Яан. 13. Меч. 14. Хук. 16. Гама. 17. Ярмо. 18. Софа. 20. Лаут. 22. Паритет. 24. Бо. 25. Лідер. 26. Хакас. 27. На. 29. Мер. 32. Кир. 34. Урюк. 35. Да. 37. Ар. 38. Муар. 40. Гяур. 41. Орша. 43. Залоза. 44. Кучері. 46. Тау. 47. Ака. 49. Мста. 50. Фал. 51. Лоб. 53. Лор. 54. Ная. 56. Ро. 57. То.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».