Кроссворд на украинском языке (11 на 17 клеток) №4

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Гірська височина без яскраво вираженого гребеня або вершини, однорідна з погляду геологічної будови. 4. Штучний головний покрив із чужого або синтетичного волосся. 7. Розділовий сполучник. 8. Держава в Гімалаях в Південній Азії. 9. Виразка, ранка. 10. Поселення на південному сході Куби, сучасна провінція Гранма, поблизу якого 10 жовтня 1868 року Карлос Мануель де Сеспедес звернувся до народу з маніфестом «До співгромадян і до всіх націй», який закликав до боротьби проти іспанських колонізаторів. 11. Вітер, що періодично змінює свій напрям: улітку дме з океану на материк, а взимку — з материка в океан. 12. Волок на Істмі біля Коринфа, довжиною приблизно км, створений для перетягування кораблів з Коринфської до Саронічної затоки і навпаки. 13. Крайність у поглядах, вимогах і т. ін., не виправдана реальною дійсністю. 19. Прилад для випаровування. 20. Той, хто подорожує. 26. Індіана ... (вигаданий персонаж, герой серії пригодницьких фільмів, книг та комп'ютерних ігор, створений Стівеном Спілбергом та Джорджем Лукасом). 27. Маса якої-небудь речовини, якогось тіла від поверхні у глибину, шар чого-небудь. 28. Неопізнаний літаючий об'єкт. 29. Золоті речі. 30. Лісова німфа. 31. 2+1. 32. ... Кристі (англ. письменниця). 33. У Стародавній Індії — правитель держави.

За вертикаллю:
1. Найменша кількість чого-небудь. 2. Осадова гірська порода, до складу якої входять пісок і глина (3‑10%), а також ґрунт такого складу. . 3. Зимове взуття з валяної вовни. 4. Звичка, нахил до певних дій, вчинків. 5. Сумнів у вірності, коханні, підозра у зраді подружжя. 6. В СРСР — крайовий комітет КПРС. 14. Політична партія в Конго. 15. Мовна одиниця, що являє собою звукове вираження поняття про предмет або явище об'єктивного світу. 16. Перемелювання зерна на борошно. 17. Найбільша річка Франції. 18. Зустріч, зібрання членів якого-небудь колективу, організації з метою обговорення або проведення чого-небудь. 20. Думка про чию-небудь причетність до чогось негативного, сумнів у чиїй-небудь порядності, чесності, відданості і т. ін. 21. Картина разом із бутафорським планом (фігурами людей, макетами різних предметів і т. ін.) для підсилення загального враження. 22. Велика кількість близько розміщених однорідних предметів, частин і т. ін. 23. Обласний центр на Україні. 24. Стан, коли щось або когось звідкись не виводять, не вивели. 25. Комплекс водоспадів, що відокремлює американський штат Нью-Йорк від канадської провінції Онтаріо.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Масив. 4. Парик. 7. Або. 8. Непал. 9. Вавка. 10. Яра. 11. Мусон. 12. Діолк. 13. Максималізм. 19. Вапоризатор. 20. Подорожанин. 26. Джонс. 27. Товща. 28. Нло. 29. Злато. 30. Мавка. 31. Три. 32. Агата. 33. Раджа.

За вертикаллю:
1. Мінімум. 2. Супісок. 3. Валянки. 4. Повадка. 5. Ревнощі. 6. Крайком. 14. Абако. 15. Слово. 16. Мливо. 17. Луара. 18. Збори. 20. Підозра. 21. Діорама. 22. Ряснота. 23. Житомир. 24. Невивід. 25. Ніагара.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».