Кроссворд на украинском языке (11 на 17 клеток) №5

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Європейська країна, найменше і найпівденніше королівство із скандинавських країн. 4. Сітчаста проклеєна бавовняна (рідше — льняна) тканина або папір, що вживається для вишивання чи гаптування. 7. ... з вогнем. 8. Рід риб з ряду щукоподібних. 9. Вид театрального мистецтва. 10. Невеликий човен. 11. Вацлав... (чеський політик, драматург, есеїст). 12. Солодка рідка страва із сушених фруктів і ягід, зварених у воді. 13. Вигадана істота із «Володаря Перстнів» Толкіна. 15. Країна на південному заході Азії. 18. Суворе покарання, відплата за що-небудь. 20. Велике приміщення для зберігання зерна. 21. ... Рамазотті (італійський співак). 22. Гіпотетичне поле, яке створюється живим організмом. 23. Бойлер. 24. Сила, з якою тіло притягується до центра Землі на даній географічній широті. 26. Легка будівля для тимчасового користування. 29. Багатоярусний Автоматичний Паркінг. 31. Штовханина і тиск у натовпі. 32. Столиця Греції. 33. Дуже гучний сміх (інтернет). 34. Передня частина голови тварини. 35. Повідомлення, яким сповіщається про зміни в стані взаємних розрахунків. 36. Оборонна споруда для прикриття артилерійської зброї та її обслуги. 37. Триярусний головний убір римського папи. 38. «... в країні чудес».

За вертикаллю:
1. Густі, важкопрохідні, заболочені тропічні й субтропічні вічнозелені ліси. 2. Те, що набавляють, додають. 3. Великий князь Литовський (1377—1381, 1382—1386) і польський король (1386—1434), Володар та спадкоємець Русі (Руського королівства). 4. Дерев'яна, шкіряна і т. ін. набійка на підошві взуття. 5. Солодкий спиртний напій, настояний на ягодах або фруктах. 6. Жінка, яка грає у театрі або у кіно. 14. Вузька грядка квітів уздовж паркових доріжок, навколо клумб і т. ін. 16. Те саме, що рулон. 17. Металевий головний убір у вигляді шолома. 18. Красуня (розм.). 19. Міфічний князь, легендарний засновник династії Рюриковичів. 24. Судовий двигун, у якого сила, що рухає судно, створюється струменем води, що викидається з нього. 25. Найвища вершина Українських Карпат і найвища точка України. 27. Столиця Грузії. 28. Штат у США. 29. Віршовий твір на героїчну, легендарну або казкову тему. 30. Великий, багатий будинок із численними кімнатами.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Данія. 4. Канва. 7. Гра. 8. Умбра. 9. Балет. 10. Йол. 11. Гавел. 12. Узвар. 13. Орк. 15. Ірак. 18. Кара. 20. Амбар. 21. Ерос. 22. Аура. 23. Котел. 24. Вага. 26. Ятка. 29. Бап. 31. Давка. 32. Афіни. 33. Лол. 34. Морда. 35. Авізо. 36. Дот. 37. Тіара. 38. Аліса.

За вертикаллю:
1. Джунглі. 2. Набавка. 3. Ягайло. 4. Каблук. 5. Наливка. 6. Акторка. 14. Рабатка. 16. Рурка. 17. Каска. 18. Краля. 19. Рюрик. 24. Водомет. 25. Говерла. 27. Тбілісі. 28. Аризона. 29. Балада. 30. Палата.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».