Кроссворд на украинском языке (11 на 17 клеток) №7

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Самець свині. 4. Місце скупчення гною. 7. Ірландська республіканська армія. 9. Горда, пихата людина. 10. Невеликий дорожній сундук, коробка з випуклою кришкою. 11. Гора в Західній Африці, на території Того. 13. Покрив (перев. сніговий). 14. Тонке розрізнення в чому-небудь. 15. Об'ємне коло. 17. Верхня плита капітелі колони класичних ордерів, підкладка під архітрав. 20. Краплі води, що осідають на поверхні ґрунту, рослин та інших предметів, коли з ними стикається охолоджений приземний шар повітря. 22. Штат на півночі центральної частини США. 23. Острів на сході Середземного моря. 24. Багато оздоблене крісло на спеціальному підвищенні — місце монарха під час урочистих церемоній у палаці. 25. Політична партія в Конго. 26. Кораловий острів кільцеподібної форми. 28. Пошкодження тканин тіла або внутрішніх органів людини, тварини чим-небудь. 31. Стиль популярної музики, що характеризується чітким ритмом, застосуванням електромузичних і ударних інструментів. 33. Арена цирку. 34. ... Кристі (англ. письменниця). 35. Одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці. 37. Остаточна чи умовна заборона, яку накладає верховна державна влада на рішення нижчого органу. 38. Гра на дошці, поділеній на 64 світлі і темні клітини (поля). 39. Об'єднана держава Сирійської Республіки та Республіки Єгипет, що існувала з лютого 1958 по вересень 1961 року. 41. Здатність людини мислити, відображати і пізнавати об'єктивну дійсність. 42. Поселення.

За вертикаллю:
1. Городня рослина родини хрестоцвітих, листя якої використовують для виготовлення різних страв. 2. Тканина. 3. Вираження заперечення співрозмовникові. 4. Відгук на звертання. 5. Виготовлений з легкого матеріалу предмет (звичайно у вигляді півкола), яким навівають прохолоду в обличчя під час спеки. 6. Невеличке ліжечко для спання і колисання дитини. 8. Кривий... (найбільше місто України, яке не є обласним центром.). 11. Муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Ер і Луар. 12. Українська Народна Республіка. 16. Про людину, яка, погоджуючись із співрозмовником чи підтверджуючи його слова, часто повторює «ага». 18. Безфарбове плоскозаглиблене тиснення на книжкових палітурках або товстому папері. 19. Колонія морських безхребетних тварин кнідарій. 20. Обертова частина машин, за допомогою якої енергія одного виду перетворюється в енергію іншого виду. 21. Масивна бетонована або кам'яна опора моста, греблі. 26. Місто в Краснодарському краї Російської Федерації. 27. Інфекційне захворювання, переносниками якого є птахи. 29. Штат у США. 30. Ігуменя католицького жіночого монастиря. 31. Червоно-бурий шар на поверхні заліза, який утворюється внаслідок його окислення. 32. Двадцять четверта літера грузинської абетки. 36. Останній правитель I династії Раннього царства Давнього Єгипту (бл. 2890 до н. е.). 39. Міжнародна одиниця електричного опору. 40. Сімнадцята літера грецької абетки.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Кабан. 4. Гнояк. 7. Іра. 9. Пава. 10. Баул. 11. Агу. 13. Саван. 14. Нюанс. 15. Шар. 17. Абак. 20. Роса. 22. Огайо. 23. Кіпр. 24. Трон. 25. Абако. 26. Атол. 28. Рана. 31. Рок. 33. Манеж. 34. Агата. 35. Акр. 37. Вето. 38. Шахи. 39. Оар. 41. Розум. 42. Осада.

За вертикаллю:
1. Капуста. 2. Бавовна. 3. Ні. 4. Га. 5. Опахало. 6. Колиска. 8. Ріг. 11. Анш. 12. Унр. 16. Агакало. 18. Блінт. 19. Корал. 20. Ротор. 21. Стоян. 26. Армавір. 27. Орнітоз. 29. Алабама. 30. Абатиса. 31. Ржа. 32. Кар. 36. Каа. 39. Ом. 40. Ро.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».