Кроссворд на украинском языке (11 на 17 клеток) №8

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Пристрій для керування рухом судна, літака, автомашини. 4. Гора на Південному березі Криму. 7. Звання духовної особи, служителя культу. 8. Ділянка землі, яку отримувала селянська сім'я для користування. 9. Сукупність душевних якостей людини, які проявляються в її діях, поведінці. 10. Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній події, відомій особі. 12. Східна страва з вареного рису і шматочків м'яса або риби із прянощами чи з фруктами, овочами. 13. Те, що служить як прикраса, оздоба. 14. Австралійський страус. 15. Країна на південному заході Азії. 18. Страва з дрібно насічених овочів, грибів. 20. Міфічний князь, легендарний засновник династії Рюриковичів. 21. ... Кальман (угорський композитор). 22. Одиниця рахунку у спортивних змаганнях та різних іграх. 23. І Тихий, і Алтантичний. 24. Невеликий дорожній сундук, коробка з випуклою кришкою. 26. Поширений на сході міцний спиртний напій. 29. Частина місцевості, яку видно; краєвид. 30. Голчастий виріст у деяких рослин; колючка (розм.). 31. Перша людина. 32. Гора в Західній Африці, на території Того. 34. Незамурована частина стіни, споруди, різної форми і призначення. 35. Заглиблення в ґрунті, по якому тече річка, струмок і т. ін. 36. Безліса рівнина, рівний, широкий простір; поле. 37. Непрозора склувата маса, якою покривають металеві та керамічні предмети для оберігання їх від впливу кислот і лугів або для прикрашення. 38. Перша буква грецького алфавіту.

За вертикаллю:
1. Однорічні трав'янисті рослини, зі стебел яких виготовляють прядиво, а з насіння видобувають олію та гашиш (наркотичну речовину). 2. Апарат, в якому конструктивно поєднано радіоприймач і електропрогравач. 3. Столиця Норвегії. 4. ... Кареніна. 5. Те, що зроблене, створене ким-небудь. 6. Найвища вершина Українських Карпат і найвища точка України. 11. Негативний маркетинг, спрямований проти певної марки або групи товарів. 16. Пристрій на стволі вогнепальної зброї для прицілу. 17. Нащадок іспанських і португальських колонізаторів у країнах Латинської Америки. 18. Живописне, мозаїчне або рельєфне зображення Бога чи святого, якому поклоняються віруючі. 19. У деяких країнах Східної й Південної Азії та Африки — легка двоколісна ресорна коляска, в яку впрягається людина. 24. Енергетичне поле, яке створюється живим організмом. 25. Вишита вставлена смуга на плечах жіночої сорочки. 27. Почуття задоволення, втіха, приємність. 28. Пахуча безбарвна кристалічна речовина, що застосовується в медицині й техніці. 32. Місто та муніципалітет на південному сході Франції, у регіоні Прованс-Альпи-Лазурний берег, департамент Буш-дю-Рон. 33. Скринька з вузьким прорізом, в яку опускаються виборчі бюлетені при таємному голосуванні.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Кермо. 4. Аюдаг. 7. Сан. 8. Наділ. 9. Норов. 10. Ода. 12. Плов. 13. Убір. 14. Ему. 15. Ірак. 18. Ікра. 20. Рюрик. 21. Імре. 22. Очко. 23. Океан. 24. Баул. 26. Арак. 29. Вид. 30. Ость. 31. Адам. 32. Агу. 34. Отвір. 35. Русло. 36. Лан. 37. Емаль. 38. Альфа.

За вертикаллю:
1. Коноплі. 2. Радіола. 3. Осло. 4. Анна. 5. Доробок. 6. Говерла. 11. Демаркетинг. 16. Рамка. 17. Креол. 18. Ікона. 19. Рикша. 24. Біополе. 25. Уставка. 27. Радість. 28. Камфора. 32. Арль. 33. Урна.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».