Кроссворд на украинском языке (11 на 17 клеток) №9

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Чоловіче ім'я єврейського походження, в перекладі з давньоєврейської мови означає «плідний». 4. Липкий пахучий сік, що виділяється хвойними і деякими іншими рослинами. 7. Ірландська республіканська армія. 8. Спільнота людей (плем'я, народність, нація), що історично склалася та має соціальну цілісність і оригінальний стереотип поведінки. 9. Місто, де розташован головний судовий орган ООН, до юрисдикції якого входять усі питання, що передаються йому державами, і всі питання, передбачені Статутом ООН і чинними договорами і конвенціями. 10. Чотирнадцята літера вірменської абетки. 12. ... Рамазотті (італійський співак). 14. Бойове шикування піхоти у формі чотирикутника. 15. Великий період часу з визначними подіями, явищами або процесами в природі, суспільстві, науці, мистецтві і т. ін. 16. Кораловий острів кільцеподібної форми. 18. Слухове відчуття, що викликається механічними коливаннями. 20. Наклеп, обмова, поширювані з метою знеславити, зганьбити кого-, що-небудь. 21. Столиця Швейцарії. 22. Будівля для свійської худоби та птиці. 23. Стан організму, що виявляється у формі напруження або специфічних пристосувальних реакцій у відповідь на дію зовнішніх або внутрішніх факторів. 24. Державно-територіальна одиниця у складі деяких федеративних держав, яка користується тим або іншим ступенем самоврядування. 25. Спресована пудра різних відтінків, що використовується для декоративної косметики. 27. Виразка, ранка. 28. Зуб між різцями й передкореневими зубами в кожній половині верхньої та нижньої щелеп людини й ссавців. 30. Западина або виступ у стіні. 32. Сильне збудження. 34. Тонкий струмінь води або якої-небудь рідини. 35. Кавказький вигнанець. 36. Служитель православної церкви, що допомагає священику під час богослужіння. 37. Скупчення краплин води, кристаликів льоду та їхньої суміші в атмосфері у вигляді суцільної маси світлого або темного кольору, що несе дощ, град, сніг. 38. Внутрішня опорна частина споруди, установки.

За вертикаллю:
1. Музично-драматичний комедійний твір, здебільшого розважального характеру, у якому співи і танець поєднуються з розмовним діалогом. 2. На заході США — тваринницька ферма. 3. Споруда для переїзду або переходу через річку, залізницю, автомагістраль, яр і т. ін. 4. Давньоскандинавське і давньоірландське епічне сказання про легендарних героїв та історичних діячів, що має прозову форму з віршованими вставками. 5. Трава, що відростає на місці скошеної або після випасання худоби. 6. Поза в класичному балеті. 11. Дистанція сто метрів у спортивних змаганнях з бігу, плавання тощо. 13. Верства сільськогосподарських виробників, що ведуть індивідуальне господарство. 14. Одна з країн Центральної Азії. 17. Об'єднання кількох підприємств однієї галузі. 19. Союз, об'єднання. 24. Цех для промислової обробки шкіряної сировини. 26. Ррайонний центр на півночі Київської області. 29. Києво-Печерська .... 31. Державна мова Ізраїлю, що становить значною мірою оновлену стародавню єврейську (гебрайську) мову. 32. Верховна .... 33. Африканський сірий папуга.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Охрім. 4. Смола. 7. Іра. 8. Етнос. 9. Гаага. 10. Тса. 12. Ерос. 14. Каре. 15. Епоха. 16. Атол. 18. Звук. 20. Ябеда. 21. Берн. 22. Хлів. 23. Стрес. 24. Штат. 25. Тіні. 27. Вавка. 28. Ікло. 30. Ніша. 32. Раж. 34. Цівка. 35. Абрек. 36. Дяк. 37. Хмара. 38. Остов.

За вертикаллю:
1. Оперета. 2. Ранчо. 3. Міст. 4. Сага. 5. Отава. 6. Арабеск. 11. Стометрівка. 13. Селянство. 14. Казахстан. 17. Трест. 19. Уніон. 24. Шкірцех. 26. Іванків. 29. Лавра. 31. Іврит. 32. Рада. 33. Жако.

Рус.: В разделах «Кроссворды 11x13», «Кроссворды 11x15» и «Кроссворды 11x17» собраны украинские кроссворды размером 11 на 13, 11 на 15 и 11 на 17 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Однако, если вы хотите разгадывать украинский кроссворд комфортно, вам следует разделить вопросы и ответы к нему. Например, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы вопросы и ответы к нему располагались, например, на разных сторонах бумажного листа.
Следует также отметить, что на сайте существует раздел украинских интернет-кроссвордов. Благодаря их компактной ширине, вы можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 11x13», «Кросворди 11x15» і «Кросворди 11x17» зібрані українські кросворди розміром 11 на 13, 11 на 15 і 11 на 17 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, у Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда у ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтесь вбудованою у браузер можливістю друку (зазвичай для цього досить натиснути клавішу «Ctrl» і латинську букву «P»). Після того, як ви відкриєте у новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений попередній перегляд, розташований на сторінці вибраного вами кросворда, і вибравши пункт відкрити посилання у новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Однак, якщо ви хочете розгадувати український кросворд комфортно, вам слід розділити питання та відповіді до нього. Наприклад, копіюючи їх текст у MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб питання та відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на різних сторонах паперового аркуша.
​Слід також зазначити, що на сайті існує розділ українських інтернет-кросвордів. Завдяки компактній ширині, ви можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».