Кроссворд на украинском языке (9 на 11 клеток) №11

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. Стародавня посудина для пиття (найчастіше для вина) у вигляді рога, іноді з невеликим отвором у нижній вузькій частині. 6. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 7. Юшка з риби. 8. У Стародавньому Римі – програма діяльності претора, консула та інших службових осіб, яку вони оголошували, вступаючи на посаду. 11. Метелик, гусінь якого звиває кокони з виділеного слинними залозами шовкового волокна. 14. Одна з країн Центральної Азії. 16. Грошове стягнення, що накладається як покарання, переважно в адміністративному або судовому порядку. 19. Неосвітлений простір; темрява. 20. Назва села в деяких тюркських народів у Середній Азії та на Кавказі. 21. Безладне звучання багатьох голосів.

За вертикаллю:
1. Підробка, обман, шахрайство. 2. Сімнадцята літера грузинської абетки. 3. 2+1. 4. В релігії давніх єгиптян – богиня неба, дружина бога землі Геба. 5. Промислове, переважно велике, підприємство. 9. Письмова робота, вправа для засвоєння або перевірки грамотності, що полягає в записуванні тексту, який диктується. 10. Городня рослина родини хрестоцвітих, листя якої використовують для виготовлення різних страв. 12. Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній події, відомій особі. 13. Поселення на південному сході Куби, сучасна провінція Гранма, поблизу якого 10 жовтня 1868 року Карлос Мануель де Сеспедес звернувся до народу з маніфестом "До співгромадян і до всіх націй", який закликав до боротьби проти іспанських колонізаторів. 14. Те саме, що облямівка. 15. Невеликий нічний метелик. 16. Розмінна монета Української Народної Республіки у 1918-1920 рр. 17. Вал, коток, циліндр, що обертається. 18. Вигляд обличчя, предмета тощо спереду.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Ритон. 6. Ага. 7. Уха. 8. Едикт. 11. Шовкопряд. 14. Казахстан. 16. Штраф. 19. Мла. 20. Аул. 21. Галас.

За вертикаллю:
1. Фальш. 2. Рае. 3. Три. 4. Нут. 5. Завод. 9. Диктант. 10. Капуста. 12. Ода. 13. Яра. 14. Кайма. 15. Нетля. 16. Шаг. 17. Рол. 18. Фас.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн


Партнер проекта: itportal.ru

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».