Кроссворд на украинском языке (9 на 11 клеток) №19

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Невеликий хірургічний ніж. 6. Дівчина, яка навчається у вищому або середньому спеціальному навчальному закладі. 11. Ворог прогресу, всього передового. 16. Докладання зусиль до чого-небудь. 21. Легка куртка з прогумованої матерії. 26. Велике господарство, в якому вирощують спеціальні технічні або продовольчі культури.

За вертикаллю:
2. ...-д'Івуар (держава в західній Африці, що межує на півночі з Малі і Буркіна-Фасо, на сході з Ганою, на заході з Ліберією і Гвінеєю, на півдні омивається Гвінейською затокою). 3. Стан, коли все робиться, виконується як слід. 4. В Україні та деяких інших країнах — ввічлива форма звертання або називання стосовно до осіб чоловічої статі. 5. Результат, наслідок підрахунків. 6. Харчовий продукт, що його одержують із молока при його сквашуванні й відокремленні сироватки. 7. Хутряний чобіт з м'якою підошвою — взуття, поширене здебільшого у народів Півночі та Сибіру. 8. Стиль музики, що виник із Хардкор-панку. 9. Геометричне тіло, утворене обертанням круга навколо осі, що лежить у площині цього круга й не перетинає його. 10. У давньогрецькій міфології бог підземного світу, володар «царства тіней» померлих. 12. Змія родини гадюкових. 13. Червоно-бурий шар на поверхні заліза, який утворюється внаслідок його окислення. 14. ... з вогнем. 15. Академія технологічних наук. 16. Місто та муніципалітет в Сербії, столиця адміністративного регіону Нишава. 17. Машина технічного обслуговування. 18. Безладне звучання багатьох голосів. 19. Російська телекомпанія. 20. Шлях, засіб, рух духовної практики в буддизмі, завдяки якому досягають просвітлення. 22. Мідний велетень на Кріті, що відганяв від острова чужинців. 23. Ріка в Німеччині, протікає землею Бранденбург. 24. Найвищий пік Криту. 25. Київський політехнічний інститут.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Скальпель. 6. Студентка. 11. Ретроград. 16. Намагання. 21. Штормівка. 26. Плантація.

За вертикаллю:
2. Кот. 3. Лад. 4. Пан. 5. Лік. 6. Сир. 7. Унт. 8. Емо. 9. Тор. 10. Аїд. 12. Ефа. 13. Ржа. 14. Гра. 15. Атн. 16. Ніш. 17. Мто. 18. Гам. 19. Нтв. 20. Яна. 22. Тал. 23. Рін. 24. Іда. 25. Кпі.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».