Кроссворд на украинском языке (9 на 11 клеток) №23

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Глава католицької церкви й Ватікану. 5. Робочий одяг. 8. Ні на що не здатна людина. 11. Очищені й подрібнені зерна злакових рослин, що їх використовують як продукт харчування. 13. Ярмо. 15. Ізраїльська естрадна співачка й автор пісень, разом з Мірою Авад представляла Ізраїль на Пісенному конкурсі Євробачення 2009 року в Москві з піснею «Має бути інший шлях». 17. ...-... (саме так, розм.). 18. Риболовна снасть із сітки, що має форму конусоподібного мішка, натягнутого на обруч і прикріпленого до держална. 20. Німецька військово-поліцейська організація часів Другої світової війни. 21. Представниця основного населення Австрії. 22. Вираження заперечення співрозмовникові. 23. Організація Об'єднаних Націй. 24. Акціонерне товариство. 25. Ірландська республіканська армія. 27. Протилежне добру. 28. Лакова фарба різних кольорів. 31. Великий крик, галас, тривога. 33. Селище міського типу (до 1960 року — село), центр селищної Ради. Розташовано за 20 км від районного центру — міста Суми. 34. Народний поет-імпровізатор і співець у казахів, киргизів та деяких інших середньоазіатських народів.

За вертикаллю:
2. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова. 3. Муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Фрозіноне. 4. Одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці. 5. Декламація, речитативне виконання віршів під ритмічну музику. 6. Держава у Південно-Західній Азії, на південному сході Аравійського півострову. 7. Здивування, здогад. 9. «... рябесенька» (українська народна пісня). 10. Урочиста церковна служба, а також довга благальна молитва у католиків. 12. Особа, яка подає касаційну скаргу. 14. Звучання розмови; гомін. 16. Розкритий рот, у якому видніються зуби. 18. Станція технічного обслуговування. 19. Місце, куди кладуть ставку в азартній грі. 26. Перська (іранська) срібна монета. 27. Предмет, позначка, зображення і т. ін., які вказують на що-небудь, підтверджують, означають щось; сигнал. 29. Тас-... (невеликий острів у Східно-Сибірському морі, що є частиною островів Анжу в складі Новосибірських островів). 30. Група довгохвостих папуг. 31. Звертання до однієї особи. 32. Я і ти.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Папа. 5. Роба. 8. Нікчема. 11. Крупа. 13. Іго. 15. Ноа. 17. То. 18. Сак. 20. Сс. 21. Австрійка. 22. Ні. 23. Оон. 24. Ат. 25. Іра. 27. Зло. 28. Бакан. 31. Тарарам. 33. Низи. 34. Акин.

За вертикаллю:
2. Ан. 3. Піко. 4. Акр. 5. Реп. 6. Оман. 7. Ба. 9. Чумарочка. 10. Літанія. 12. Касатор. 14. Говір. 16. Оскал. 18. Сто. 19. Кін. 26. Абаз. 27. Знак. 29. Ари. 30. Ара. 31. Ти. 32. Ми.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».