Кроссворд на украинском языке (9 на 11 клеток) №24

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Простий геодезичний прилад для побудови на місцевості кутів певної величини, головним чином 90°, 60° або 45°. 5. Права притока річки Ангара. 9. Стосунки між кумами. . 11. Розмір регулярної грошової винагороди за виконувану роботу, встановлений відповідно до посади, кваліфікації і т. ін. 12. Автомат Калашникова. 14.... Евальд (естонський композитор). 15. Одна зі складових назв звуків, те саме, що D або d. 16. У Давній Греції — музичний жанр, присвячений Аполлону. 18. Задушливий отруйний газ, який утворюється за неповного згоряння вугілля, жиру і т. ін. 19. Ручна зброя для метання стріл, яка має вигляд стягнутої тятивою дуги. 20. Селянин-кріпак або слуга кріпосника. 21. Житель Фінляндії. 23. Хижий ссавець родини собачих з цінним рудим або сріблястим хутром і з довгим пухнастим хвостом. 25. Акціонерне товариство. 26. Гостре респіраторне захворювання. 28. Франкфурт-...-Майні. 29.... Санґушкова (політична діячка часів Речі Посполитої, княгиня). 31. Жінка, яка живе на заріччі. 34. У Монголії — селянин, що займається кочовим тваринництвом. 35. На Півночі — назва погонича оленів або собак, запряжених у нарти.

За вертикаллю:
1. Поверхня з білої тканини, натягнутої на раму, на якій показуються фільми, зображення з діапозитивів. 2. ...-... (звуконаслідування, що означає крик зозулі.). 3. Стиль музики, що виник із Хардкор-панку. 4. Водний потік, що живиться із джерела або стоком атмосферних опадів і тече по видовжених зниженнях рельєфу від верхів'я до гирла. 5. Син Ісаака та Ревеки, старший брат свого брата-близнюкаа Якова. Праотець ідумеян та алмакитян. 6. Додаток до назви товариства, компанії тощо, який свідчить про їх обмежену відповідальність за зобов'язаннями. 7. Жак-... Кусто (французький дослідник Світового океану, фотограф, режисер, винахідник, автор великої кількості книг і фільмів, першовідкривач). 8. Легкий малопотужний мотоцикл, що має також педальний привод. 10. ... Чубар (радянський державний і партійний діяч, голова Ради Народних Комісарів УРСР). 13. Запалення товстої кишки. 15. Служитель культу і духовний керівник єврейської релігійної громади. 17. Пан Гі ... (8‑й Генеральний секретар ООН). 18. Причальний канат, трос, ланцюг. 21. Китайське або корейське глинобитне чи вальковане житло сільського типу. 22. Комуна в Румунії, у повіті Мехедінць. 24. Канадський хокеїст, центральний нападник. 26. Важкий предмет, що кладеться на що-небудь для постійного тиснення. 27. Різна, переважно корисна рослинність (заст.). 29. Група довгохвостих папуг. 30. Шлях, засіб, рух духовної практики в буддизмі, завдяки якому досягають просвітлення. 32. Міра земельної площі. 33. Загальна назва киргизької інструментальної музики усної традиції.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Екер. 5. Ілім. 9. Кумівство. 11. Оклад. 12. Ак. 14. Аав. 15. Ре. 16. Ном. 18. Чад. 19. Лук. 20. Раб. 21. Фін. 23. Лис. 25. Ат. 26. Грз. 28. На. 29. Анеля. 31. Зарічанка. 34. Арат. 35. Каюр.

За вертикаллю:
1. Екран. 2. Ку. 3. Емо. 4. Ріка. 5. Ісав. 6. Лтд. 7. Ів. 8. Мопед. 10. Влас. 13. Коліт. 15. Рабин. 17. Мун. 18. Чал. 21. Фанза. 22. Греч. 24. Савар. 26. Гніт. 27. Злак. 29. Ара. 30. Яна. 32. Ар. 33. Кю.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».