Кроссворд на украинском языке (9 на 11 клеток) №25

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Машина для випилювання плит, блоків з масиву гірських порід у кар'єрах і шахтах, а також з кам'яних брил у цехах. 8. Всеукраїнське товариство. 9. Грубий заборонений прийом у грі, персональна помилка. 10. ... Паркер (британський сценаріст, режисер, продюсер — стрічки «Now Is Good», 2012; «The Best Exotic Marigold Hotel», 2011). 11. Один з регіонів Тибету. 13. Не ми, а .... 14. Те саме, що лобур. 16. Український радянський і перший кримськотатарський німий чорно-білий фільм про боротьбу кримськотатарського селянина з багатіями у XIX столітті. 18. Заплетене волосся. 20. Письмова відповідь на лист і т. ін. (заст.). 21. Півострів на півночі Західного Сибіру. 22. Напис на документі, який засвідчує, що його перевірено офіційною особою. 24. У деяких картярських іграх — коло гри, що складається з трьох окремих партій. 26. Муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. 28. Мідний велетень на Кріті, що відганяв від острова чужинців. 29. Кім ... Сен (комуністичний диктатор («великий вождь») Північної Кореї). 30. Розділовий сполучник. 32. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 33. Друкарська машинка особливої системи.

За вертикаллю:
1. Частка, частина, норма чого-небудь допустимого. 2. Назва села в деяких тюркських народів у Середній Азії та на Кавказі. 3. Міська телестудія. 4. Національний історичний архів Білорусі. 5. Російська Федерація. 6. Чоловіче ім'я. 7. Дуже сильний дощ. 11. Підступна змова проти когось. 12. Одиниця вимірювання магнітного потоку. 14. Прилад для дистанційного визначення фізичного стану і хімічного складу атмосфери за допомогою лазерного випромінювання. 15. «Тодір ...» (роман української письменниці Галини Журби). 17. Товстий загострений з одного кінця металевий стрижень, яким ламають, розбивають що-небудь тверде. 19. Струнний щипковий музичний інструмент, поширений серед народів Закавказзя, Ірану, Афганістану та інших країн. 21. Британське авто. 23. Трав'яниста рослина родини ранникових. 25. Оодиниця виміру ефективного поперечного перерізу ядерних процесів. 27. ... Сіндзо (90‑й прем'єр-міністр Японії). 29. Ярмо. 31. Міжнародна одиниця електричного опору. 32. Акціонерне товариство.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Каменеріз. 8. Вут. 9. Фол. 10. Ол. 11. Кам. 13. Ви. 14. Лобас. 16. Алім. 18. Коса. 20. Одписка. 21. Ямал. 22. Віза. 24. Робер. 26. Уа. 28. Тал. 29. Ір. 30. Або. 32. Ага. 33. Ремінгтон.

За вертикаллю:
1. Квота. 2. Аул. 3. Мт. 4. Ніаб. 5. Рф. 6. Іов. 7. Злива. 11. Комплот. 12. Максвел. 14. Лідар. 15. Сокір. 17. Лом. 19. Саз. 21. Ягуар. 23. Авран. 25. Барн. 27. Абе. 29. Іго. 31. Ом. 32. Ат.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».