Кроссворд на украинском языке (9 на 11 клеток) №26

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Вузька грядка квітів уздовж паркових доріжок, навколо клумб і т. ін. 7. ...-Яга. 8. Річка в регіоні Канто, в Японії. 10. Українська Народна Республіка. 12. Частина обличчя. 13. Те саме, що згар. 16. Одиниця генетичного коду, три послідовно розташовані нуклеотидні залишки в ДНК або РНК, що кодують включення однієї амінокислоти. . 17. Безладне звучання багатьох голосів. 18. Хвойне вічнозелене дерево або чагарник із твердою бурувато-червоною деревиною. 20. Те саме, що далечінь. 23. Прилад для вимірювання радіоактивності речовини. 26. Селянин-кріпак або слуга кріпосника. 27. Витягнуте у довжину приміщення (або частина приміщення), відокремлене рядом колон чи стовпів. 28. Царське дитя (розм.). 30. Страва з дрібно насічених овочів, грибів. 31. Книгознавець, видавець і популяризатор української книги, автор бібліографічних статей, краєзнавець.

За вертикаллю:
1. Спеціальне звання, чин. 2. Безглуздий набір слів; нісенітниця. 3. Здивування, здогад. 4. Пістолет Токарєва. 5. Український громадський діяч, член Української Гельсінської Групи. 6. Бог Сонця — один з головних богів у давньоєгипетській релігії. 7. Комуна у повіті Клуж в Румунії. 9. Перська (іранська) срібна монета. 11. Сукупність однорідних предметів або живих істот, розташованих одне поруч з одним, одне за одним, витягнутих в одну лінію. 14. Літературний жанр, найпоширеніший у XVIII—XX століттях; великий за обсягом, складний за будовою епічний твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів. 15. У первісних релігіях — тварина (рідше рослина, явище природи й т. ін.), що вважалася родоначальником і охоронцем роду або племені й була культовим об’єктом. 19. Гц. 21. «Вухогорлоніс». 22. Щипковий музичний інструмент, що має форму трикутної рами з натягнутими на ній струнами. 24. Річка у Франції, Бельгії і Нідерландах. 25. Річка в Україні, права притока Сули (басейн Дніпра). 29. Робоча й навчальна веслово-вітрильна широка шлюпка з двома, трьома й чотирма парами весел. 30. Жак-... Кусто (французький дослідник Світового океану, фотограф, режисер, винахідник, автор великої кількості книг і фільмів, першовідкривач).

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Рабатка. 7. Баба. 8. Тама. 10. Унр. 12. Лоб. 13. Згарятина. 16. Кодон. 17. Гам. 18. Тис. 20. Далеч. 23. Еманометр. 26. Раб. 27. Неф. 28. Царя. 30. Ікра. 31. Саливон.

За вертикаллю:
1. Ранг. 2. Абракадабра. 3. Ба. 4. Тт. 5. Калиниченко. 6. Амон. 7. Буза. 8. Абаз. 11. Ряд. 14. Роман. 15. Тотем. 19. Герц. 21. Лор. 22. Арфа. 24. Маас. 25. Терн. 29. Ял. 30. Ів.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».