Кроссворд на украинском языке (9 на 11 клеток) №27

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Право користуватися, за плату чи безплатно, чим-небудь протягом певного часу. 8. В давньоєгипетській релігії — бог Сонця, творець світу. 9. Столиця Башкортостану. 10. Муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. 11. Шовк-сирець. 13. Острів у Балтійському морі і ландскап, історична область у південній Швеції. 15. Хватання яких-небудь живих істот із певною метою. 16. Батько батька. 18. Попередня назва Мокуа — одного із округів Республіки Науру. 19. Муніципалітет в Греції, в номі Ахая. 20. Назва групи природних бітумів (мальти, асфальти, асфальтити), що утворюються в результаті вивітрювання в зоні виходів легких метанових і нафтенових нафт. 22. Протилежне добру. 23. Той, хто випікає або продає хліб (заст.). 27. Трав'яниста рослина родини ранникових. 29. Автомат Калашникова. 31. Персонаж давньогрецької міфології, син Лікімнія. 32. Акціонерне товариство. 33. Те саме, що згар.

За вертикаллю:
1. Автоматизоване робоче місце. 2. Здивування, здогад. 3. Те саме, що вир. 4. Дрібна і легка фракція порід, яку одержують при промиванні розсипного золота чи при оброблянні рудного золота. 5. Чумацький віз. 6. Висловлення заохочення, спонукання до дії. 7. ...-сям (подекуди, у різних місцях). 11. Найвища вершина Українських Карпат і найвища точка України. 12. Мінерал з групи плагіоклазів. 13. Плід ліщини з їстівним ядром і досить міцною шкаралупою. 14. Волок на Істмі біля Коринфа, довжиною приблизно км, створений для перетягування кораблів з Коринфської до Саронічної затоки і навпаки. 15. Несподіване почуття страху. 17. Ґрунтова поверхня під водою. 21. І ніж, і кулемет. 24. ... Еріксен Розенкранц (данський державний діяч 17‑18 ст.). 25. Місто та муніципалітет у Франції, адміністративний центр регіону Пеї-де-ла-Луар та департаменту Атлантична Луара. 26. Запорізький автомобілебудівний завод. 28. Штат у США. 30. Кілограм. 32. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Абонемент. 8. Ра. 9. Уфа. 10. Уа. 11. Грежа. 13. Готланд. 15. Лов. 16. Дід. 18. Ярен. 19. Пеон. 20. Кір. 22. Зло. 23. Хлібник. 27. Авран. 29. Ак. 31. Еон. 32. Ат. 33. Згарятина.

За вертикаллю:
1. Арм. 2. Ба. 3. Нурт. 4. Ефель. 5. Мажа. 6. Ну. 7. Там. 11. Говерла. 12. Андезин. 13. Горіх. 14. Діолк. 15. Ляк. 17. Дно. 21. Зброя. 24. Івер. 25. Нант. 26. Заз. 28. Юта. 30. Кг. 32. Ан.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».