Кроссворд на украинском языке (9 на 11 клеток) №29

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Гірська порода, різновид відбілюючих глин. 4. Грошова одиниця Таїланду, що дорівнює 100 сантангів. 7. Народні збори у фінікійських містах-державах. 8. Об'єднана держава Сирійської Республіки та Республіки Єгипет, що існувала з лютого 1958 по вересень 1961 року. 10. Вираження заперечення співрозмовникові. 11. Замазка, якою шпаклюють яку-небудь поверхню. 12. Муніципалітет в Італії, у регіоні Лігурія, провінція Генуя. 13. Організація Об'єднаних Націй. 14. Кім... Сен (комуністичний диктатор («великий вождь») Північної Кореї). 15. Індіанське плем'я. 17. Неосвітлений простір; темрява. 18. Звернення до іспанської принцеси. 19. Задня частина, сторона чого-небудь. 20. Назва східної сторони світу у мореплавстві та метеорології. 22.... Паркер (британський сценаріст, режисер, продюсер — стрічки «Now Is Good», 2012; «The Best Exotic Marigold Hotel», 2011). 23. Напівлегендарний київський князь, який згадується у «Повісті минулих літ». 25. Єднальний сполучник. 26. Той, хто ненавидить людей, цурається їх. 27. Майстер, висококласний спеціаліст. 28. Китайська Народна Республіка. 29. Одна із складових назв звуків, те ж саме, що E або e. 30. Російська телекомпанія. 31. Двадцять четверта літера грузинської абетки.

За вертикаллю:
1. Хустка або шарф, що одягають на шию. 2. Великий капіталіст, представник монополістичного капіталу. 3. Витоплювання сала (як галузь харчової промисловості). 5. Збудник анкілостомозу. 6. Триярусний головний убір римського папи. 8. Орган зору. 9. Ріка в Німеччині, протікає землею Бранденбург. 16. Річка в Південній Азії, яка витікає з Тибету й впадає в Індійський океан. 17. Машина технічного обслуговування. 19. Фосфорорганічна сполука, безбарвна, малолетка рідина; отруйна речовина нервово-паралітичної дії. 21. Великий непарнокопитний ссавець тропічних лісів Південної Америки та Південно-Східної Азії з невеликим хоботом. 23. Представник північнофракійських племен, які заселяли місцевість від Дунаю до Карпат. 24. Російське телебачення і радіо.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Кіл. 4. Бат. 7. Ам. 8. Оар. 10. Ні. 11. Шпаклівка. 12. Не. 13. Оон. 14. Ір. 15. Ері. 17. Мла. 18. Інфанто. 19. Зад. 20. Ост. 22. Ол. 23. Дір. 25. Та. 26. Мізантроп. 27. Ас. 28. Кнр. 29. Мі. 30. Нтв. 31. Кар.

За вертикаллю:
1. Кашне. 2. Імперіаліст. 3. Саловаріння. 5. Анкілостома. 6. Тіара. 8. Око. 9. Рін. 16. Інд. 17. Мто. 19. Зоман. 21. Тапір. 23. Дак. 24. Ртр.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».