Кроссворд на украинском языке (9 на 11 клеток) №3

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. Перевищення курсу цінних паперів (акцій, облігацій і т. ін.) проти їх номінальної вартості. 5. У середньовіччі чиновник, намісник імператора у Німеччині та Швейцарії. 6. Представник народу, який проживає в південно-східному Дагестані. 7. Здібності, хист до чого-небудь. 9. Селянин-кріпак або слуга кріпосника. 11. Навігаційний прилад для вимірювання швидкості руху судна або пройденого ним шляху. 13. Задишка, спричинювана деякими захворюваннями серця чи бронхів. 14. Запорізький автомобілебудівний завод. 15. Вхід з порожнини рота в глотку. 16. Трав'яниста рослина родини ранникових. 17. Китайська Народна Республіка. 19. У середньовічній Скандинавії — знатна людина. 21. Державна автомобільна інспекція. 23. Верхній зимовий одяг із хутра. 24. Леді... (амер. співачка). 25. Означає питання: яка людина (істота)?

За вертикаллю:
1. Значне підвищення над навколишньою місцевістю або серед інших підвищень. 2. Додаток до назви товариства, компанії тощо, який свідчить про їх обмежену відповідальність за зобов'язаннями. 3. ...-птиця. 4. Столиця і головний порт Фіджі, на острові Віті-Леву. 8. Жінка, яка грає у театрі або у кіно. 9. Нанизані на нитку, мотузку, дротину і т. ін. однорідні предмети. 10. Торгівля продуктами харчування або предметами широкого вжитку на площі або в спеціально збудованому приміщенні. 11. Спеціально обладнане приміщення для миття людей, проведення гігієнічних, профілактичних і лікувальних заходів. 12. Вацлав... (чеський політик, драматург, есеїст). 18. Чоловіче ім'я. 20. Страва з дрібно нарізаного м'яса, тушкованого з овочами. 21. Верхня частина будівлі, що служить її покриттям. 22. Ярмо.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Лаж. 5. Фогт. 6. Агул. 7. Дар. 9. Раб. 11. Лаг. 13. Астма. 14. Заз. 15. Зів. 16. Авран. 17. Кнр. 19. Ярл. 21. Даі. 23. Шуба. 24. Гага. 25. Хто.

За вертикаллю:
1. Гора. 2. Лтд. 3. Жар. 4. Сува. 8. Акторка. 9. Разок. 10. Базар. 11. Лазня. 12. Гавел. 18. Наум. 20. Рагу. 21. Дах. 22. Іго.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».