Кроссворд на украинском языке (9 на 11 клеток) №30

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. ... Твен. 4. Дорога з твердим покриттям, призначена для руху будь-якого безрейкового транспорту. 8. Здивування, незадоволення. 10. Двадцять четверта літера грузинської абетки. 11. Людина, що обертається на вовка (міф.). 14. Одна зі складових назв звуків, те саме, що D або d. 15. Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній події, відомій особі. 16. Німецька військово-поліцейська організація часів Другої світової війни. 17. У давньогрецькій міфології — місцеперебування богів на однойменній горі. 19. Генетично модифікований організм. 20. У Закавказзі й Середній Азії — титул людей знатного походження, князів або начальників невеликих племен, урядових осіб і військовиків. 22. Письмове вітання кого-небудь з нагоди відзначення видатної події в його житті. 25. Кім ... Сен (комуністичний диктатор («великий вождь») Північної Кореї). 27. Плосковерхі плато або останці, звичайно з крутими чи обривистими схилами, головним чином у Середній Азії. 28. Одна із складових назв звуків, те ж саме, що E або e. 29. Місто на сході штату Флорида (Сполучені Штати Америки), на узбережжі Атланичного океану. 32. Останній правитель I династії Раннього царства Давнього Єгипту (бл. 2890 до н. е.). 33. Металевий або дерев'яний стрижень, загнутий на одному кінці. 34. Російська співачка. 35. Заплетене волосся.

За вертикаллю:
1. Комічна опера І. Стравінського в 1 дії, присвячена пам'яті Пушкіна, Глінки й Чайковського. 2. Багаторічна тропічна й субтропічна трав'яниста рослина з довгастим м'ясистим листям, укритим по краю шипами. 3. Гучний, протяжливий крик тварини. 5. Рос. авто. 6. Представник групи давніх германських племен, що населяли Північно-Західну Європу і Британію. 7. Апостол від сімдесяти, учень апостола Павла. 9. ... Аллен (американський кіноактор, режисер і сценарист). 12. Взуття з дерев'яною підошвою або видовбане з дерева. 13. ... Вілсон (французький актор). 17. Студійний альбом української співачки Ірини Білик. 18. Собака-самець. 21. Краплина роси; росинка. 23. Великий хижий ссавець родини кошачих із дуже гострим зором. 24. Особа жіночої статі. 26. Старовинна іспанська срібна монета. 28. Річка у Франції, Бельгії і Нідерландах. 30. Низький чоловічий голос. 31. Ярмо.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Марк. 4. Шосе. 8. Але. 10. Кар. 11. Вовкулака. 14. Ре. 15. Ода. 16. Сс. 17. Олімп. 19. Гмо. 20. Бек. 22. Адрес. 25. Ір. 27. Кир. 28. Мі. 29. Себастіан. 32. Каа. 33. Гак. 34. Алсу. 35. Коса.

За вертикаллю:
1. Мавра. 2. Алое. 3. Рев. 5. Ока. 6. Сакс. 7. Ераст. 9. Вуді. 12. Колодка. 13. Ламберт. 17. Ома. 18. Пес. 21. Ріска. 23. Рись. 24. Жінка. 26. Реал. 28. Маас. 30. Бас. 31. Іго.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».