Кроссворд на украинском языке (9 на 11 клеток) №31

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Представник, за версією римлян, населення Фінікії та міст Північної Африки, заснованих у IX ст. до н. е. фінікійцями. 8. Глибини землі і все те, що міститься під земною поверхнею. 10. Голова міської адміністрації. 12. Муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Ендр і Луара. 14. Міра земельної площі. 15. ...-сяк. 17. ...-... (звуконаслідування, що означає крик зозулі.). 18. Органічне похідне аміаку, первинний аліфатичний амін. 21. Назва групи природних бітумів (мальти, асфальти, асфальтити), що утворюються в результаті вивітрювання в зоні виходів легких метанових і нафтенових нафт. 22. Звання духовної особи, служителя культу. 23. Спадіння легенів внаслідок відсутності в альвеолах повітря. 26. Сімнадцята літера грецької абетки. 27. Індіанський народ, що існував на крайньому півдні Південної Америки. 28. Не ми, а .... 29. Настінний свічник або держак для лампи. 31. ...-сям (подекуди, у різних місцях). 32. «... дівчина» — детективний роман Агати Крісті, написаний у 1966 році. 35. Безсилля, слабкість через що-небудь виснажливе (утому, муки, важку працю і т. ін.).

За вертикаллю:
2. Українська Народна Республіка. 3. Франкфурт-...-Майні. 4. Найвища мета, до якої прагнуть люди і яка керує їхньою діяльністю. 5. Назва літери «ъ» (заст.). 6. Самець кози. 7. Духовний глава всіх мусульман або певної їх частини. 9. Воєвода половців першої половини — середини 13 століття. Учасник битви на Калці 1223 року на боці русько-половецьких сил проти монголів Субедея і Джебе. 11. М'яз, що випрямляє яку-небудь частину тіла (біол.). 13. Найбільший острів японського архіпелагу Рюкю. 15. Місце для відпочинку худоби, найчастіше біля водопою. 16. Металевий головний убір у вигляді шолома. 19. Муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савойя. 20. Положення в шаховій партії, за якого король, що перебуває під ударом фігури супротивника, не може захиститися, і партія вважається програною. 23. Високий віз на двох або чотирьох колесах. 24. Рослина або тварина, поширена тільки в певній місцевості. 25. Пора року між осінню і весною. 30. Академія технологічних наук. 31. Те саме, що тяга. 33. Одна зі складових назв звуків, те саме, що D або d. 34. ...-... (саме так, розм.).

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Пунієць. 8. Надра. 10. Мер. 12. Пор. 14. Ар. 15. Так. 17. Ку. 18. Метиламін. 21. Кір. 22. Сан. 23. Ателектаз. 26. Ро. 27. Она. 28. Ви. 29. Бра. 31. Там. 32. Третя. 35. Знемога.

За вертикаллю:
2. Унр. 3. На. 4. Ідеал. 5. Єр. 6. Цап. 7. Імам. 9. Ярун. 11. Еректор. 13. Окінава. 15. Тирло. 16. Каска. 19. Тіе. 20. Мат. 23. Арба. 24. Ендем. 25. Зима. 30. Атн. 31. Тяг. 33. Ре. 34. То.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».