Кроссворд на украинском языке (9 на 11 клеток) №32

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Величина, співвідношення й т. ін., що не змінюється при тих або інших перетвореннях. 8. Те саме, що впускання. 10. Титул японського Імператора Ґо-Сакураматі. 12. Спортсмен, що посідає одне з останніх місць у турнірній таблиці. 16. ...-таки. 17. Індіанське плем'я. 18. Еміл ... (чеський політик правої орієнтації, з 1938 року — президент Чехословаччини, з 1939 — президент утвореного окупаційною німецькою владою Протекторату Богемії та Моравії). 19. Те ж саме, що ін'єкція в медицині. 20. Бойовий заклик під час атаки. 22. У киргизів і алтайців – селище кочового типу, що складається з однієї або декількох юрт. 23. Виставляння себе на показ, хизування, манірна поведінка. 26. Селянин-кріпак або слуга кріпосника. 28. Дуже міцний грубий мотузок із волокна або дроту. 31. Містичне вчення, що визнає можливість безпосереднього спілкування із потойбічним світом.

За вертикаллю:
1. Друг Віні Пуха. 2. Воплі Відоплясова. 3. Священний бик у Стародавньому Єгипті, якого шанували як земне втілення бога Осіріса. 4. Сірий заєць, у якого взимку і влітку колір шерсті не змінюється. 5. Спектор ... (український кінопродюсер, кінопрокатник 1910-х років). 6. Автомат Калашникова. 7. Муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Арденни. 9. Те саме, що гусар. 11. Жінка-герой. 12. У стародавньому Римі — жрець, що, спостерігаючи політ і поведінку птахів, провіщав нібито волю богів. 13. Другий за чисельністю населення та другий за величиною штат в США і найбільший в континентальних штатах. 14. Керівник факультету у вищій школі. 15. Виоране поле. 21. В'язке болото, грязь, рідке багно. 24. Гори в Росії. 25. Глава католицького чоловічого монастиря. 27. Найбільша річка Італії у її північній частині. 28. ...-... (звуконаслідування, що означає крик зозулі.). 29. Звертання до однієї особи. 30. Міжнародна одиниця електричного опору.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Інваріант. 8. Впуск. 10. Іса. 12. Аутсайдер. 16. Все. 17. Ері. 18. Гаха. 19. Укол. 20. Ура. 22. Аїл. 23. Рисування. 26. Раб. 28. Канат. 31. Окультизм.

За вертикаллю:
1. Іа. 2. Вв. 3. Апіс. 4. Русак. 5. Ісай. 6. Ак. 7. Ті. 9. Гусарин. 11. Героїня. 12. Авгур. 13. Техас. 14. Декан. 15. Рілля. 21. Твань. 24. Урал. 25. Абат. 27. По. 28. Ку. 29. Ти. 30. Ом. 


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».