Кроссворд на украинском языке (9 на 11 клеток) №34

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Тарілка в терезах, на яку кладуть зважувану річ або гирі. 4. Про братовбивця, зрадника, злочинця тощо (зневажл.). 7. В українських народних повір'ях — пес з вовчими зубами, якого боїться нечиста сила. 9. В давньоєгипетській релігії — бог Сонця, творець світу. 11. Грошова одиниця Албанії. 12. «Добре» у американців. 13. Скляний товстостінний прилад для повільного висушування або для збереження речовин, що легко вбирають вологу з повітря. 14. Пістолет Токарєва. 15. Двадцять друга буква грузинської абетки. 16. Відгук на звертання. 17. Бойовий заклик під час атаки. 18. Самець кози. 19. Не ми, а .... 20. Комічний трюк. 22. Мілілітр. 23. Швидко наступаюче стомлення очей під час зорової роботи, особливо при малій відстані від ока до об’єкта. 24. Франкфурт-...-Майні. 25. Китайська Народна Республіка. 26.... II Казимир (король Речі Посполитої (1648—1668) і титулярний король Швеції (до 1660)). 27.... Кравченко (українська письменниця). 29. Спортивне або туристське моторне, вітрильне чи вітрильно-моторне судно. 30. Щось надто велике, незграбне (розм.).

За вертикаллю:
1. Відділяння оболонки, оббирання лузги від ядра зерна, насіння на шеретівні. 2. Шостий звук музичної гами, а також нота, що позначає цей звук. 3. Грамота, письмовий указ хана Золотої Орди, що надавав право на управління окремими підлеглими їй областями або державами. 4. У рибалок — тонка мотузка, на яку нанизують пійману рибу. 5. Автомат Калашникова. 6. Покривання чого-небудь крапками, бризками. 8. Виготовлення металевих виробів з вибиванням на їхній поверхні якого-небудь зображення. 10. Жінка-виконавець ролей у театральних виставах. 12. Тип статевого процесу у тварин та багатьох рослин, що полягає у злитті великої нерухливої жіночої статевої клітини з дрібною, здебільшого рухливою, чоловічою (біол.). 20. Найвідоміший активний вулкан Ісландії. 21. Проста відкрита піч для нагрівання або плавлення металів. 27. Первісна назва звука C в григоріанській сольмізації, яку пізніше замінив склад до. 28. Стара назва літери «а«.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Шаля. 4. Каїн. 7. Ярчук. 9. Ра. 11. Лек. 12. Ок. 13. Ексикатор. 14. Тт. 15. Кан. 16. Га. 17. Ура. 18. Цап. 19. Ви. 20. Гег. 22. Мл. 23. Астенопія. 24. На. 25. Кнр. 26. Ян. 27. Уляна. 29. Яхта. 30. Озія.

За вертикаллю:
1. Шеретування. 2. Ля. 3. Ярлик. 4. Кукан. 5. Ак. 6. Накрапляння. 8. Чеканення. 10. Актриса. 12. Оогамія. 20. Гекла. 21. Горно. 27. Ут. 28. Аз.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».