Кроссворд на украинском языке (9 на 11 клеток) №35

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Місце, в якому що-небудь зламано. 4. Птах родини чаплевих. 8. Муніципалітет у Франції, у регіоні Нор-Па-де-Кале, департамент Нор. 10. Період, докорінно відмінний від попереднього. 11. Місто обласного значення в Запорізькій області. 14. Прохідна риба, що відноситься до родини лососевих, роду тихоокеанських лососів. 15. Уживається для вираження незгоди з чим-небудь, неприйнятності чогось (іноді з відтінком іронії). 17. Естрадний ансамбль, що поєднує виконання музики і спів. 18. Сімнадцята літера грецької абетки. 19. Вигадана істота із «Володаря Перстнів» Толкіна. 20. Звуконаслідування, що означає звук від ходіння, бігу. 21. Рано ... піздно. 22. Земноводна тварина або плазун. 24. Одна зі складових назв звуків, те саме, що D або d. 25. Сорт кримської яблуні. 27. Предмети, які використовують для показу під час навчання, а також метод навчання, що грунтується на використанні таких предметів. 30. Російська телекомпанія. 31. Австрійський олімпійський комітет. 32. Податок, данина, яку платили в Московській Русі і царській Росії народи Поволжя й Сибіру. 33. Велике безладне, неорганізовано скупчення людей; натовп.

За вертикаллю:
1. Втрачання бажання, прагнення до чого-небудь (розм.). . 2. Безліса рівнина, рівний, широкий простір; поле. 3. Одне з дванадцяти сузір'їв зодіаку. 5. Один з священних текстів індуїзму, складених 3‑4 тисячі років тому в Стародавній Індії упродовж періоду, який називають ведичним. 6. Група довгохвостих папуг. 7. «...-картопля» (українська народна пісня). 9. Збирання, гребучи чим-небудь, в одне місце, докупи. 12. Гучний, протяжливий крик тварини. 13. Рос. авто. 16. Тас-... (невеликий острів у Східно-Сибірському морі, що є частиною островів Анжу в складі Новосибірських островів). 18. Річка на території Німеччини, права притока Рейну. 22. Бадилля, ботвина. 23. Державна автомобільна інспекція. 25. Хижий нічний птах з великою круглою головою, великими очима й коротким гачкуватим дзьобом. 26. Людина, що доглядає за мисливськими собаками і бере участь у полюванні. 28. Автоматична телефонна станція. 29. Частина якого-небудь твору, збірки творів, видання, яка становить окрему книжку.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Злом. 4. Квак. 8. Нав. 10. Ера. 11. Енергодар. 14. Нерка. 15. Ха. 17. Віа. 18. Ро. 19. Орк. 20. Туп. 21. Чи. 22. Гад. 24. Ре. 25. Синап. 27. Наочність. 30. Нтв. 31. Аок. 32. Ясак. 33. Юрма.

За вертикаллю:
1. Знеохочення. 2. Лан. 3. Овен. 5. Веда. 6. Ара. 7. Картопелька. 9. Згрібання. 12. Рев. 13. Ока. 16. Ари. 18. Рур. 22. Гич. 23. Даі. 25. Сова. 26. Псар. 28. Атс. 29. Том.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».