Кроссворд на украинском языке (9 на 11 клеток) №36

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Радянська спортсменка, заслужений майстер спорту СРСР, яка представляла художню гімнастику в індивідуальних та командних вправах. Перша чемпіонка світу з художньої гімнастики. 8. Хватання яких-небудь живих істот із певною метою. 9. «... тато — герой» (французька кінокомедія 1991 року за участю Жерара Депардьє). 10. Автомат Калашникова. 11. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 13. Одна зі складових назв звуків, що відповідає латинському буквеному C або c. 14. Прізвище гітариста гурту Def Leppard. 16. Настояна на дерені горілка. 19. Дев'ятнадцята літера грецької абетки. 20. Завідуючий. 21. Назва крамниці, в якій продається гастрономія. 24. Південна трав'яниста, рідше кущова рослина з великими зубчастими листками. 25. Шостий звук музичної гами, а також нота, що позначає цей звук. 27. «Циганка ...». 28. Міська телестудія. 29. Індіанський народ, що існував на крайньому півдні Південної Америки. 31. Місто в Швейцарії, в кантоні Берн, окружний центр. 32. Доторкання до кого-, чого-небудь.

За вертикаллю:
1. Фотографічний позитивний знімок на склі або плівці, що розглядається на просвіт або проектується на екран. 2. Австрійський олімпійський комітет. 3. Воплі Відоплясова. 4. Револьвер особливої системи з обертовим барабаном. 5. Міжнародна одиниця електричного опору. 6. Ріка в Німеччині, протікає в землі Рейнланд-Пфальц, права притока Рейну. 7. Штат на середньому заході США. 11. Представниця корінного населення Алеутських островів. 12. Штат у США. 14. Властивість, якість гарного, прекрасного. 15. Найменша кількість певної енергії. 17. Сьома літера грецької абетки. 18. Статус-.... 21. Гостре відчуття потреби в їжі, сильне бажання їсти. 22. Нанизані на нитку, мотузку, дротину і т. ін. однорідні предмети. 23. Середня частина невода у вигляді вузького, довгого мішка, куди потрапляє риба під час ловлення. 26. ... Кьоко (японська футболістка, олімпійська медалістка). 28. Пан Гі ... (8‑й Генеральний секретар ООН). 30. Акціонерне товариство. 31. Торговельна надбавка.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Савінкова. 8. Лов. 9. Мій. 10. Ак. 11. Ага. 13. До. 14. Кларк. 16. Деренівка. 19. Тау. 20. Зав. 21. Гастроном. 24. Акант. 25. Ля. 27. Аза. 28. Мт. 29. Она. 31. Тун. 32. Дотикання.

За вертикаллю:
1. Слайд. 2. Аок. 3. Вв. 4. Наган. 5. Ом. 6. Від. 7. Айова. 11. Алеутка. 12. Арізона. 14. Краса. 15. Квант. 17. Ета. 18. Кво. 21. Голод. 22. Разок. 23. Матня. 26. Яно. 28. Мун. 30. Ат. 31. Тн.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».