Кроссворд на украинском языке (9 на 11 клеток) №37

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Людина, якій властиве словоблудство. 8. 3,14. 9. Великий адронний колайдер. 10. Одна зі складових назв звуків, що відповідає латинському буквеному C або c. 11. Перевищення курсу цінних паперів (акцій, облігацій і т. ін.) проти їх номінальної вартості. 13. Рештки перетравленої їжі, що їх викидає кишечник назовні. 14. Країна на південному заході Азії. 16. Володимир. 17. Муніципалітет у Франції, у регіоні Пікардія, департамент Ена. 19. Російський і радянський вчений-генетик, ботанік, академік АН СРСР і АН УРСР, найбільш відомий роботами з ідентифікації центрів походження культурних рослин. 21. Той, хто здійснює дрібне розкрадання, виносячи що-небудь з місця роботи (розм.). 23. Муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Арденни. 25. Тонка волокнина в організмі людини, хребетних та більшості безхребетних тварин, що відходить від головного або спинного мозку і є складовою частиною розгалуженої системи, яка управляє діяльністю організму. 27. Художній фільм режисера Олександра Іванівського (кіностудія «Радянське кіно», 1928 р.). 29. ...-де-Жанейро. 30. Єднальний сполучник. 31. Нижня частина предмета. 33. Міра земельної площі. 34. Кровоносна судина, яка має діаметр 15‑70 мкм.

За вертикаллю:
1. Дроблення нереалізованих акцій підприємства на менші за вартістю акції для полегшення їх продажу. 2. Річка на заході Франції, ліва притока Сарта. 3. Воплі Відоплясова. 4. Об'єднана держава Сирійської Республіки та Республіки Єгипет, що існувала з лютого 1958 по вересень 1961 року. 5. Баскетбольний клуб. 6. Велика хижа неотруйна змія. 7. Грошова одиниця США та деяких інших країн. 12. Внутрішнє прагнення, потяг до здійснення чого-небудь. 13. У Великій Ббританії, США та деяких інших країнах судовий слідчий, що провадить слідство у випадках підозрілої смерті. 15. ...-версія (авторська музична композиція (часто відома) у виконанні іншого музиканта чи колективу). 16. Обточений дією води або льодовиків камінь, уламок гірської породи. 18. Частина суходолу, яка гострим кутом врізається у водний простір (море, озеро, річку і т. ін.). 20. Дружина Латина, мати Лавінії, яку не хотіла віддати заміж за Енея, бо обіцяла її руку Турнові. 22. Ремінь, пасок для собак. 24. Газонафтове родовище, яке розташоване в Мангістауській області Казахстану. 26. Грошова одиниця Ірану, яка дорівнює 100 динарам. 28. Те саме, що щириця. 31. Муніципалітет в Італії, у регіоні Лігурія, провінція Генуя. 32. «Побачення ... смертю» (детективна п'єса Агати Крісті).

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Словоблуд. 8. Пі. 9. Вак. 10. До. 11. Лаж. 13. Кал. 14. Ірак. 16. Вова. 17. Дамар. 19. Вавилов. 21. Несун. 23. Манр. 25. Нерв. 27. Ася. 29. Ріо. 30. Та. 31. Низ. 33. Ар. 34. Артеріола.

За вертикаллю:
1. Спліт. 2. Ліар. 3. Вв. 4. Оар. 5. Бк. 6. Удав. 7. Долар. 12. Жадання. 13. Коронер. 15. Кавер. 16. Валун. 18. Мис. 20. Амата. 22. Швора. 24. Асар. 26. Ріал. 28. Щир. 31. Не. 32. Зі.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».