Кроссворд на украинском языке (9 на 11 клеток) №38

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Больцано. 5. Непрозора легка пузирчаста маса, утворена на поверхні рідин від сильного коливання, збовтування, нагрівання, бродіння і т. ін. 9. Місто обласного значення в Запорізькій області. 11. «Ой дівчина кумина колопеньки ..., А як вздріла каваліра, на терлици вмерла» (коломийка). 12. Кормова частина палуби корабля від грот-щогли або від кормової рубки до ахтерштевня. 14. Риболовна снасть із сітки, що має форму конусоподібного мішка, натягнутого на обруч і прикріпленого до держална. 15. Японська настільна гра. 16. Те саме, що кивок. 18. Цупка частина шкури з крупа коня. 19. Виготовлення на токарному верстаті з дерева, металу якого-небудь предмету округлої форми з дуже добре вирівняною, вигладженою поверхнею. 20. Муніципалітет у Франції, у регіоні Лімузен, департамент Крез. 21. Муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Ер і Луар. 23. ... II Казимир (король Речі Посполитої (1648—1668) і титулярний король Швеції (до 1660)). 24. ... Кьоко (японська футболістка, олімпійська медалістка). 26. Міра земельної площі. 27. Уявлення про щось, поняття, розуміння чого-небудь. 29. Руйнівна раптова повінь, землетрус, виверження вулкана, інше природне лихо. 32. Кораловий острів кільцеподібної форми. 33. Контора, канцелярія якої-небудь фірми, підприємства, службове приміщення.

За вертикаллю:
1. «Митько ...» (стрічка українського кінорежисера Маєвської Мечислави Здиславівни). 2. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова. 3. Назва останньої літери латинського алфавіту. 4. У давньогрецькій міфології — бог війни. 5. Військова одиниця з самостійним управлінням і господарством, яка входить переважно до складу дивізії або бригади. 6. Найвищий пік Криту. 7. Франкфурт-...-Майні. 8. Грубозернистий пісковик, що утворився внаслідок цементації продуктів руйнування гранітів, гнейсів — зерен кварцу, польового шпату, слюди. 10. Той, хто грабує. 13. Хімічний елемент, проста речовина якого — легкий сріблястий метал — міцний і корозійностійкий. 15. Країна в Південній Америці. 17. Річка у Росії, в республіці Комі, притока Печори. 18. Руда фарба. 20. Річка у Мурманській області Росії. Впадає в озеро Нижня Пиренга. 22. Різновид креветки. 24. Півострів на півночі Західного Сибіру. 25. Столиця Норвегії. 27. Станція технічного обслуговування. 28. Предмет одягу, звичайно жіночого, який облягає груди і спину. 30. Акціонерне товариство. 31. «Побачення ... смертю» (детективна п'єса Агати Крісті).

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Лаза. 5. Піна. 9. Енергодар. 11. Терла. 12. Ют. 14. Сак. 15. Го. 16. Кив. 18. Хаз. 19. Точіння. 20. Ная. 21. Анш. 23. Ян. 24. Яно. 26. Ар. 27. Смисл. 29. Катаклізм. 32. Атол. 33. Офіс.

За вертикаллю:
1. Лелюк. 2. Ан. 3. Зет. 4. Арес. 5. Полк. 6. Іда. 7. На. 8. Аркоз. 10. Грабіжник. 13. Титан. 15. Гаяна. 17. Воя. 18. Хна. 20. Нявка. 22. Шримс. 24. Ямал. 25. Осло. 27. Сто. 28. Ліф. 30. Ат. 31. Зі.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».