Кроссворд на украинском языке (9 на 11 клеток) №39

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. ... Твен. 4. Заглиблення в землі, вирите тваринами як житло. 8. Група довгохвостих папуг. 10. Рух, переміщення кого-, чого-небудь у якомусь напрямі. 11. Радянський спортсмен, п'ятиразовий чемпіон СРСР з футболу, триразовий володар Кубка СРСР з футболу. Триразовий чемпіон СРСР з хокею з шайбою. Перший капітан збірної СРСР з хокею. 12. Обласний центр в Киргизстані. 14. Ім’я 3‑го президента Хорватії Йосиповича. 16. Автомат Калашникова. 17. Хворобливий стан, за якого людину кидає то в жар, то в холод. 18. Жіноче ім’я. 19. «Вухогорлоніс». 20. Пістолет Токарєва. 23. Людина з психологічним складом, що характеризується замкнутістю, відлюдкуватістю, споглядальністю, направленістю до свого внутрішнього світу. 26. Риболовна снасть із сітки, що має форму конусоподібного мішка, натягнутого на обруч і прикріпленого до держална. 27. Довга глибока канава, розмита водою або викопана в землі. 28. Лапка гусениці трактора, танка тощо. 29. Африканський сірий папуга.

За вертикаллю:
1. Музикант, що грає на мандоліні. 2. Тас-... (невеликий острів у Східно-Сибірському морі, що є частиною островів Анжу в складі Новосибірських островів). 3. Велика кам'яна гробниця для зберігання останків тих, кого християнська церква визнавала святими. 5. Природна мінеральна фарба червоно-брунатного або жовтого кольору. 6. ...-де-Жанейро. 7. Діяльність адвоката. 9. Мікроб, що є збудником пневмонії та деяких інших хвороб. 13. Частина тіла людини та більшості тварин, що з’єднує голову з тулубом. 14. Назва місту Шершель, розташованому в Алжирі, під якою воно було засноване фінікійцями. 15. Об'єднана держава Сирійської Республіки та Республіки Єгипет, що існувала з лютого 1958 по вересень 1961 року. 16. Дія, подія, вчинок. 21. Легка будівля для тимчасового користування. 22. Японський буддійський храм. 24. Тринадцята літера грузинської абетки. 25. 12 місяців.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Марк. 4. Нора. 8. Ара. 10. Хід. 11. Никаноров. 12. Ош. 14. Іво. 16. Ак. 17. Лихоманка. 18. Ія. 19. Лор. 20. Тт. 23. Інтроверт. 26. Сак. 27. Рів. 28. Трак. 29. Жако.

За вертикаллю:
1. Мандолініст. 2. Ари. 3. Рака. 5. Охра. 6. Ріо. 7. Адвокатство. 9. Пневмокок. 13. Шия. 14. Іол. 15. Оар. 16. Акт. 21. Ятка. 22. Тера. 24. Нар. 25. Рік.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».