Кроссворд на украинском языке (9 на 11 клеток) №4

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Колишня дрібна монета Ізраїлю, що дорівнювала 1/100 ізраїльського фунта. 4. Представник народності, яка живе на узбережжі Охотського моря і в північних районах Якутії. 6. Сильна доля у стопі, ритмічний наголос у вірші, що не збігається із граматичним. 7. Поняття, уявлення, що відбивають дійсність у свідомості людини та виражають ставлення її до навколишнього світу. 8. Грошова одиниця Китаю і відповідна їй монета. 9. Стан, коли все робиться, виконується як слід. 11. Звуконаслідування, що передає котяче нявкання. 13. Чотирнадцята літера вірменської абетки. 15. Зосередження думки або зору, слуху на будь-якому об'єкті. 16. У середні віки — хлопчик, юнак дворянського роду, який перебував при знатній особі (феодалі, королі і т. ін.) й виконував певні обов'язки. 18. Одне з п'яти почуттів, органом якого є око. 20. Штат у США. 22. Тонкі металеві, азбоцементні та інші листи зі складчастою, хвилеподібною поверхнею. 23. Столиця Латвії. 24. Настінний свічник або держак для лампи. 25. Губи, рот. 26. Традиційний елемент зачіски ортодоксальних і ультраортодоксальних євреїв.

За вертикаллю:
2. Гад, збірне. 3. Грошова одиниця Катару — 100 дирхамів. 4. Твір образотворчого мистецтва допоміжного характеру, виконаний з натури з метою її вивчення в процесі роботи над картиною, скульптурою і т. ін. 5. Спільнота людей (плем'я, народність, нація), що історично склалася та має соціальну цілісність і оригінальний стереотип поведінки. 10. Сильне захоплення чим-небудь; запал, завзяття. 11. Нова економічна політика — економічні заходи радянського уряду у 1921‑1929 рр., спрямовані на часткове роздержавлення підприємств для виходу з економічної кризи. 12. Неотруйна змія середнього розміру, що має жовті плями з обох боків голови. 13. Пояс скелета нижньої кінцівки, який складається з двох тазових кісток та крижової. 14. Одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці. 17. Попереднє оголошення про наступний спектакль, фільм, лекцію та ін. 19. Людина, що стоїть поза якимсь середовищем, суспільством, відкинута ними. 20. Велике безладне, неорганізовано скупчення людей. 21. Негр.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Агор. 4. Евен. 6. Ікт. 7. Ідея. 8. Юань. 9. Лад. 11. Няв. 13. Тса. 15. Увага. 16. Паж. 18. Зір. 20. Юта. 22. Гофр. 23. Рига. 24. Бра. 25. Уста. 26. Пейс.

За вертикаллю:
2. Гаддя. 3. Ріял. 4. Етюд. 5. Етнос. 10. Азарт. 11. Неп. 12. Вуж. 13. Таз. 14. Акр. 17. Анонс. 19. Ізгой. 20. Юрба. 21. Арап.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».