Кроссворд на украинском языке (9 на 11 клеток) №40

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Ріка у Франції і Німеччині, права притока ріки Мозель. 5. Річка в регіоні Канто, в Японії. 9. Вапняковий туф, який відкладають кальцієвмісні мінеральні джерела. 11. Горщик для квітів. 12. Міська телестудія. 14. Місто в Закарпатській області, Україна. 15. Нота. 16. Персонаж давньогрецької міфології, син Лікімнія. 18. Великий вечір з танцями. 19. Не моя, а .... 20. Те, що викликає загальне захоплення, вражає своїми якостями, властивостями, красою. 21. За релігійними уявленнями — місце, де блаженствують праведники після смерті. 23. Горюча рідина, продукт перегонки нафти. 24. Кім ... Сен (комуністичний диктатор («великий вождь») Північної Кореї). 25. Протиракетна оборона. 27. Пістолет Токарєва. 28. Той, хто стоїть на чолі кого-, чого-небудь. 30. Робітник, що видобуває каміння в кар'єрі. 33. Позитивно заряджений електрод. 34. Стержень, якого вставляють у спеціальний отвір на кінцях осей, болтів і т. ін. для закріплення на них коліс, гайок тощо.

За вертикаллю:
1. Дистанція сто метрів у спортивних змаганнях з бігу, плавання тощо. 2. Міра земельної площі. 3. ... Евальд (естонський композитор). 4. Той, хто намагається одержати за свою працю більше, ніж вона варта. 5. Узагальнююча назва літературно-музичних жанрів в середньовічній західній Європі, в основі яких лежить поетична або музично-поетична обробка створених раніше григоріанських розспівів. 6. Академія технологічних наук. 7. Я і ти. 8. Збудник анкілостомозу. 10. Видатний байкар, засновник жанру байки. 13. Все те, що становить предмет торгівлі. 15. Анвар ... (третій президент Єгипту). 17. Людина, яка, за Біблією, побудувала ковчег, що допоміг їй із сім’єю і тваринами врятуватися від усесвітнього потопу. 18. Західний ... (річка в Україні). 22. Радянський та російський футболіст та тренер. 25. Шерстяне або напівшерстяне покривало, переважно з торочками, що його використовують як хустку або ковдру. 26. Плід городніх (рідше польових) рослин та зелень, що вживаються як їжа. 28. Генетично модифікований організм. 29. Здивування, незадоволення. 31. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова. 32. «Добре» у американців.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Саар. 5. Тама. 9. Травертин. 11. Вазон. 12. Мт. 14. Чоп. 15. Сі. 16. Еон. 18. Бал. 19. Твоя. 20. Чудо. 21. Рай. 23. Гас. 24. Ір. 25. Про. 27. Тт. 28. Глава. 30. Каменолом. 33. Анод. 34. Чека.

За вертикаллю:
1. Стометрівка. 2. Ар. 3. Аав. 4. Рвач. 5. Троп. 6. Атн. 7. Ми. 8. Анкілостома. 10. Езоп. 13. Товар. 15. Садат. 17. Ной. 18. Буг. 22. Юран. 25. Плед. 26. Овоч. 28. Гмо. 29. Але. 31. Ан. 32. Ок.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».