Кроссворд на украинском языке (9 на 13 клеток) №1

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. Трав'яниста рослина з довгим стеблом і великими квітками (переважно червоного кольору). 5. Багаторічна тропічна й субтропічна трав'яниста рослина з довгастим м'ясистим листям, укритим по краю шипами. 6. Краплі води, що осідають на поверхні ґрунту, рослин та інших предметів, коли з ними стикається охолоджений приземний шар повітря. 7. 2+1. 8. Нагромадження чого-небудь завдяки поступовому збиранню. 10. Африканський сірий папуга. 14. Великий гурт людей. 15. Селянин-кріпак або слуга кріпосника. 16. Настінний свічник або держак для лампи. 17. «... в країні чудес». 18. Перська (іранська) срібна монета. 21. Невелика безхвоста земноводна тварина. 23. Спільна назва мінералів — землистих сумішей гідроксидів марганцю. 24. Прикріплений до держака мотузок або ремінець, яким поганяють тварин. 25. Високий віз на двох або чотирьох колесах. 26. Безліса рівнина, рівний, широкий простір; поле.

За вертикаллю:
1. Громадська організація, що об'єднує людей певного кола, професії для спільного відпочинку, розваг, занять спортом і т. ін. 2. 100 см. 3. Хрестоподібна ручка (звичайно меча). 4. Яловичина з верхньої частини стегна. 8. Груба, зухвала обіцянка заподіяти яке-небудь зло, неприємність. 9. Лінія на карті, що сполучає місця з однаковим атмосферним тиском. 11. Штат у США. 12. Обраниця. 13. Сукупність прийомів та обрядів, які, за уявленням забобонних людей, мають чудодійну силу. 19. Римський політичний діяч, сенатор, претор 44 року до н. е. 20. Те саме, що завал. 21. Українське і загальнослов'янське чоловіче ім'я, що означає «жданий», «очікуваний». 22. ...-Яга.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Мак. 5. Алое. 6. Роса. 7. Три. 8. Збір. 10. Жако. 14. Орава. 15. Раб. 16. Бра. 17. Аліса. 18. Абаз. 21. Жаба. 23. Вад. 24. Пуга. 25. Арба. 26. Лан.

За вертикаллю:
1. Клуб. 2. Метр. 3. Криж. 4. Зсік. 8. Загроза. 9. Ізобара. 11. Алабама. 12. Обранка. 13. Магія. 19. Брут. 20. Звал. 21. Ждан. 22. Баба.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».