Кроссворд на украинском языке (9 на 13 клеток) №11

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. Пучок ягід або квітів на одній гілці, стеблині. 6. Струнний щипковий музичний інструмент, поширений у народів Кавказу та Середньої Азії. 7. 12 місяців. 8. Взаємна домовленість про що-небудь. 9. Всесвітня продовольча програма ООН. 11. Вигляд обличчя, предмета тощо спереду. 13. Маршрутне таксі, маршрутний автобус. 16. Безпритульний. 18. Служитель православної церкви, що допомагає священику під час богослужіння. 20. Плівкотворний розчин смол або ефірів целюлози у спирті, скипидарі або оліях, яким покривають яку-небудь поверхню для її збереження і блиску. 22. Непридатні для вжитку речі, які можна використати як сировину. 23. Частина доби. 24. Об'єднана держава Сирійської Республіки та Республіки Єгипет, що існувала з лютого 1958 по вересень 1961 року. 25. Білок м'язової тканини.

За вертикаллю:
1. Водоймище (у природному чи штучному заглибленні) з непроточною водою. 2. Задня частина тулуба коня. 3. Молитовний вірш для співу на честь якого-небудь свята або святого у православному богослужінні. 4. У Західній Європі та дореволюційній Росії — дворянський титул (середній між князем і бароном). 5. Кількість скошеного хліба, сіна за один раз, за день, за сезон і т. ін. 10. Маля птаха. 12. Північний полярний регіон Землі. 14. У східних країнах — титул монарха. 15. Хутряний чобіт з м'якою підошвою — взуття, поширене здебільшого у народів Півночі та Сибіру. 17. Одна з форм минулого часу дієслова в деяких мовах, що виражала єдину, нерозчленовану дію, яка відбувалася цілком у минулому. 18. Частина доби від сходу до заходу сонця, від ранку до вечора. 19. Приміщення для птахів і тварин. 20. Однорічна чи багаторічна трав'яниста технічна рослина, зі стебел якої виготовляють волокно, а з насіння — олію. 21. Їжа тварин.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Кетяг. 6. Тар. 7. Рік. 8. Угода. 9. Впп. 11. Фас. 13. Маршрутка. 16. Безхатник. 18. Дяк. 20. Лак. 22. Утиль. 23. Ніч. 24. Оар. 25. Актин.

За вертикаллю:
1. Став. 2. Круп. 3. Тропар. 4. Граф. 5. Укіс. 10. Пташеня. 12. Арктика. 14. Шах. 15. Унт. 17. Аорист. 18. День. 19. Куча. 20. Льон. 21. Корм.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».