Кроссворд на украинском языке (9 на 13 клеток) №12

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. Чоловік з темно-русявим волоссям. 6. Хутряний чобіт з м'якою підошвою — взуття, поширене здебільшого у народів Півночі та Сибіру. 7. Орган зору. 8. Негативно заряджений йон, який під час електролізу рухається до анода і розряджається на його поверхні. 9. Популярна пісня, мелодія, платівка. 10. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 11. Станція технічного обслуговування. 13. Коло життєвих явищ, подій, що становлять зміст твору літератури, образотворчого мистецтва тощо. 15. Географічна карта. 17. Настінний свічник або держак для лампи. 18. Прозора, безбарвна рідина, що становить найпростішу хімічну сполуку Гідрогену з Оксигеном. 19. Плетена булка видовженої форми. 21. Ізраїльська естрадна співачка й автор пісень, разом з Мірою Авад представляла Ізраїль на Пісенному конкурсі Євробачення 2009 року в Москві з піснею «Має бути інший шлях». 23. Робота, діяльність, здійснення чого-небудь. 25. Сполучені Штати. 26. Високі, деренчливі металеві звуки. 27. Тридцята літера грузинської абетки. 28. Ярмо. 29. Розмір регулярної грошової винагороди за виконувану роботу, встановлений відповідно до посади, кваліфікації і т. ін.

За вертикаллю:
1. Глухий звук, шум від човгання, тертя чогось об що-небудь. 2. Державно-територіальна одиниця у складі деяких федеративних держав, яка користується тим або іншим ступенем самоврядування. 3. Швидкий танець з імпровізаційними рухами партнерів у позиції один навпроти одного. 4. Дев'ятий ступінь у гамі (муз.). 5. Засудження, несхвалення чиєї-небудь поведінки, чиїхось учинків і т. ін. 11. Примітивний дерев'яний плуг із металевим лемешем. 12. Місто в центральній частині США, штат Небраска. 14. Стиль музики, що виник із Хардкор-панку. 16. Дрібні тверді частинки землі, що перебувають у повітрі або вкривають поверхню чого-небудь. 18. Давання, відпускання на руки чого-небудь із запасів, місць зберігання і т. ін. 20. Той, хто охоче займається чим-небудь, кохається в чому-небудь. 22. Стрімке падіння великої частини ґрунту, гірської породи, снігу і т. ін. внаслідок зсуву, руйнування і т. ін. 24. Внутрішня частина плоду (горіха, зерна, насіння і т. ін.), покрита оболонкою або шкаралупою. 25. Синдром набутого імунодефіциту.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Шатен. 6. Унт. 7. Око. 8. Аніон. 9. Хіт. 10. Ага. 11. Сто. 13. Тема. 15. Мапа. 17. Бра. 18. Вода. 19. Хала. 21. Ноа. 23. Дія. 25. Сша. 26. Дзвін. 27. Чар. 28. Іго. 29. Оклад.

За вертикаллю:
1. Шурхіт. 2. Штат. 3. Твіст. 4. Нона. 5. Догана. 11. Сабан. 12. Омаха. 14. Емо. 16. Пил. 18. Видача. 20. Аматор. 22. Обвал. 24. Ядро. 25. Снід.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».