Кроссворд на украинском языке (9 на 13 клеток) №13

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Країна в Океанії та Південно-східній Азії. 6. Звання юнкера, а також перебування в юнкерах. 7. Вузенька смужка шкіри, яка пришивається, з'єднуючи верх взуття з підошвою. 10. Червоно-бурий шар на поверхні заліза, який утворюється внаслідок його окиснення. 12. Річка в Південній Азії, яка витікає з Тибету й впадає в Індійський океан. 13. Річка у Франції, Бельгії і Нідерландах. 14. Страва з дрібно насічених овочів, грибів. 15. Фон. 16. Безхвоста мавпа родини макак. 18. Уявний образ кого-, чого-небудь, що ввижається комусь. 22. Безладний рух, гомін людей. 23. Маса волокна (з подрібненого ганчір'я, деревини та іншої сировини), з якої шляхом подальшої переробки одержують паперову масу.

За вертикаллю:
1. Великий східносибірський олень. 2. Керівник факультету у вищій школі. 3. Північ, північний напрямок. 4. Скупчення людей, транспорту і т. ін., що створює перешкоду рухові. 5. Соковитий, невеликого розміру плід трав'яних і кущових рослин. 8. Наркотична речовина, яку виготовляють головним чином з дикорослих конопель у країнах Середньої Азії. 9. В'язка маса різної густоти з борошна, замішаного на воді, молоці і т. ін. часто з додаванням дріжджів. 10. Загальний термін, запроваджений у лінгвістиці XX століття для позначення різних форм існування мов: мови, діалекту, говірки, варіантів літературної мови тощо. 11. Той, хто багато пожирає. 16. Давньогрецький митець, художник та скульптор. 17. Швидкий біг коня навскач. 19. Круглий майданчик посередині цирку, де виступають артисти. 20. ... Кристі (англ. письменниця). 21. Водоймище (у природному чи штучному заглибленні) з непроточною водою.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Індонезія. 6. Юнкерство. 7. Рант. 10. Іржа. 12. Інд. 13. Маас. 14. Ікра. 15. Тло. 16. Маго. 18. Мана. 22. Колотнеча. 23. Напівмаса.

За вертикаллю:
1. Ізюбр. 2. Декан. 3. Норд. 4. Затор. 5. Ягода. 8. Анаша. 9. Тісто. 10. Ідіом. 11. Жерун. 16. Мікон. 17. Галоп. 19. Арена. 20. Агата. 21. Став.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».