Кроссворд на украинском языке (9 на 13 клеток) №14

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. Неосвітлений простір; темрява. 5. Заміжня поміщиця в старих Польщі, Литві, дореволюційних Україні та Білорусі. 6. Печероподібна заглибина чи порожнина у земній корі природного або штучного характеру. 7. Руда фарба. 9. Рід безхребетних тварин ряду десятиногих ракоподібних. 11. Ярмо. 13. Недоброзичливий або ворожий виступ проти кого-небудь. 14. Група довгохвостих папуг. 15. Ірландська республіканська армія. 16. Собака, переважно сірої масті. 17. Протилежне добру. 18. Гостре інфекційне захворювання. 20. Апарат, важчий за повітря, з двигуном і нерухомими крилами, пристосований для літання. 21. Річка в Республіці Алтай і Алтайському краї Росії. 23. Художній фільм режисера Олександра Іванівського (кіностудія «Радянське кіно», 1928 р.). 25. Дія, подія, вчинок. 27. Інжир. 28. Здатність образно створювати або відтворювати кого-, що-небудь у думках, свідомості. 29. Вища школа, вищий навчальний заклад.

За вертикаллю:
1. Гаряча літня пора. 2. Обладнання, пристрій для нагнітання повітря, що використовується у ковальському, скляному виробництві для роздування вогню, а також для приведення в дію деяких музичних інструментів. 3. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 4. Ударний музичний інструмент, що складається з вертикально підвішеного металевого диска та колотушки, якою ударяють по ньому. 8. Ковпачок, якого накладають на палець, щоб не вколотися голкою під час шиття. 9. Червоно-бурий шар на поверхні заліза, який утворюється внаслідок його окислення. 10. Городня трав'яниста однорічна рослина родини бобових, що має в стручках овальні зерна. 11. Жынка, хвора на ідіотизм. 12. Жаляча комаха. 17. Кістковий утвір у роті людини та багатьох хребетних тварин, призначений для схоплювання, кусання й подрібнення їжі, а також для захисту. 19. У міфології деяких західноєвропейських народів — істота жіночої статі (звичайно доброзичлива), здатна творити чудеса. 22. Схожий на невелику чаплю болотний птах із довгими ногами й загнутим дзьобом. 24. Річка в південно-східній Європі, права притока Дунаю. 25. ... Евальд (естонський композитор). 26. Рідка або суха фарба, звичайно чорного, дуже стійкого кольору, яка вживається для креслення, малювання пензлем, пером і т. ін.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Мла. 5. Пані. 6. Грот. 7. Хна. 9. Рак. 11. Іго. 13. Випад. 14. Ара. 15. Іра. 16. Сірко. 17. Зло. 18. Тиф. 20. Літак. 21. Бія. 23. Ася. 25. Акт. 27. Фіга. 28. Уява. 29. Виш.

За вертикаллю:
1. Жара. 2. Міх. 3. Ага. 4. Гонг. 8. Наперсток. 9. Ржа. 10. Квасоля. 11. Ідіотка. 12. Оса. 17. Зуб. 19. Фея. 22. Ібіс. 24. Сава. 25. Аав. 26. Туш.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».