Кроссворд на украинском языке (9 на 13 клеток) №16

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. Міра об'єму рідин і сипких тіл в Англії і США. 6. Річка у Польщі, права притока Одри. 7. Назва східної сторони світу у мореплавстві та метеорології. 8. Сплав олова з міддю і стибієм (переважно для підшипників ковзання). 9. Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній події, відомій особі. 11. Представник групи ймовірно слов'янських племен, що згадуються візантійськими авторами з 4 ст. до початку 7 ст. 13. Одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці. 15. Окреме відділення у залізничному пасажирському вагоні на два або чотири спальні місця. 16. Опера Верді в 4 діях та 7 картинах на лібрето А. Гісланцоні та К. дю Локля. 17. Рід безхребетних тварин ряду десятиногих ракоподібних. 18. Злакова рослина, зерна якої використовуються для виготовлення хліба. 19. Дерево з серцеподібним зубчастим листям і жовтим пахучим медоносним цвітом. 20. Муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Східні Піренеї. 22. Державна автомобільна інспекція. 24. Фон. 26. Листове залізо, зазвичай покрите оловом або цинком. 27. Засоби масової інформації. 28. У міфології деяких західноєвропейських народів — істота жіночої статі (звичайно доброзичлива), здатна творити чудеса. 29. Конференція, нарада, збори глав держав та урядів.

За вертикаллю:
1. Матерія, речовина, що так чи інакше обмежена в просторі. 2. Турецьке сукно білого кольору (заст.). 3. Виріб із луба (кузов воза, саней і т. ін.). 4. Умовний графічний знак, що позначає музичний звук певної висоти і тривалості. 5. Державно-територіальна одиниця у складі деяких федеративних держав, яка користується тим або іншим ступенем самоврядування. 10. Одружена жінка стосовно до свого чоловіка. 12. Неповне чи недостатнє випалювання чого-небудь. 13. Організм, який не може жити в середовищі, позбавленому вільного кисню. 14. Злодій, бандит (заст.). 21. Тривога, ґвалт, паніка. 22. Певна кількість будь-чого. 23. Схожий на невелику чаплю болотний птах із довгими ногами й загнутим дзьобом. 24. Президент США з 1909 по 1913 роки. 25. Сукупність предметів, виробів (із тканини, хутра, шкіри), якими покривають тіло.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Галон. 6. Іна. 7. Ост. 8. Бабіт. 9. Ода. 11. Ант. 13. Акр. 15. Купе. 16. Аїда. 17. Рак. 18. Жито. 19. Липа. 20. Бао. 22. Даі. 24. Тло. 26. Бляха. 27. Змі. 28. Фея. 29. Саміт.

За вертикаллю:
1. Тіло. 2. Габа. 3. Лубок. 4. Нота. 5. Штат. 10. Дружина. 12. Недопал. 13. Аероб. 14. Ракло. 21. Алярм. 22. Доза. 23. Ібіс. 24. Тафт. 25. Одяг.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».