Кроссворд на украинском языке (9 на 13 клеток) №17

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. Один із видів синтетичного волокна. 6. Орган нюху у вигляді виступу над ротом із дихальними шляхами на обличчі людини, морді тварини. 7. Одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці. 8. Американський кінокритик і сценарист. Лауреат Пуліцерівської премії 1975 року. 9. В Англії та (до революції 1848 р.) у Франції — звання представника вищого прошарку дворянства. 10. Одиничний вектор. 11. Сьома літера грецької абетки. 13. Навколишня місцевість (розм.). 15. Те саме, що натрій. 17. Ярмо. 18. Продаж готової продукції або сировини. 19. Обледеніла кірка на поверхні снігу. 21. Автоматична телефонна станція. 23. Згущена варінням смола. 25. ...-сяк. 26. Спортсмен віком 18‑22 (в тенісі 18‑20) роки, який бере участь в змаганнях у своїй віковій групі. 27. Суміш газоподібних продуктів, які виділяються в повітря при згорянні чого-небудь. 28. В перекладі з латинської означає «я» або «самість», які розуміються як центральне ядро, навколо якого відбуваються усі психічні дії. 29. Те саме, що неврит.

За вертикаллю:
1. Найдовша ріка України. 2. Соціаліст-революціонер. 3. Представник корінного населення Алеутських островів. 4. Ввічливе звертання до тестя, свекра. 5. Той, хто володіє мистецтвом виголошування промов. 11. Про людей, що вирізняються з-поміж інших своїм суспільним становищем, розумом, здібностями і т. ін. 12. Попереднє оголошення про наступний спектакль, фільм, лекцію та ін. 14. Візницький однокінний екіпаж в Англії. 16. Тонкі дошки. 18. Те саме, що перешкода. 20. Те саме, що торкрет. 22. Перший із трьох періодів мезозойської ери геологічної історії Землі. 24. Плаксива людина (розм.). 25. Шлейф (заст.).

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Енант. 6. Ніс. 7. Акр. 8. Еберт. 9. Пер. 10. Орт. 11. Ета. 13. Окіл. 15. Натр. 17. Іго. 18. Збут. 19. Наст. 21. Атс. 23. Вар. 25. Так. 26. Юніор. 27. Дим. 28. Его. 29. Аксон.

За вертикаллю:
1. Дніпро. 2. Есер. 3. Алеут. 4. Тато. 5. Оратор. 11. Еліта. 12. Анонс. 14. Кеб. 16. Тес. 18. Завада. 20. Тектор. 22. Тріас. 24. Рюма. 25. Трен.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».