Кроссворд на украинском языке (9 на 13 клеток) №2

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. Засвідчення, встановлення наявності з'ясування кількості чого-небудь. 6. Велика закрита металева посудина для рідини. 7. Столиця Башкортостану. 8. Здійснення руху по колу, літаючи. 9. Верхній кінець щогли або стеньги (на судні). 11. Заглиблення в землі. 13. Поляк. 15. Спеціально обладнане приміщення для миття людей. 17. Напівдорогоцінний кварцовий камінь. 20. Російська співачка. 23. У давньоримській міфології — бог кохання, якого зображали крилатим хлопчиком з луком і стрілами. 25. Звук, що утворюється періодичним коливанням повітря і відзначається певною висотою. 27. Науково-дослідний інститут. 29. У релігійних віруваннях — творець, що створив світ і керує ним та вчинками людей. 31. Зігнута півколом чи під кутом металева смужка, яка, вбита у що-небудь, служить ручкою або опорою при підніманні, відтягуванні, триманні і т. ін. 32. Дев'ятнадцята літера грецької абетки. 33. Острів Малайського архіпелагу, розташований між Суматрою і Балі. 34. Масивна бетонована або кам'яна опора моста, греблі.

За вертикаллю:
1. Глава католицького чоловічого монастиря. 2. Рів із земляним насипом, валом навколо чого-небудь. 3. Цибулинна рослина родини лілійних із прямим стеблом і великими, форми дзвона, білими або яскраво забарвленими квітками. 4. Обрядова каша з ячмінних або пшеничних зерен, уживана з солодкою підливою напередодні Різдва чи Водохреща. 5. Верховна... 10. Рос. авто. 12. Неосвітлений простір; темрява. 13. Шостий звук музичної гами, а також нота, що позначає цей звук. 14. Уживається для вираження незгоди з чим-небудь, неприйнятності чогось (іноді з відтінком іронії). 15. Настінний свічник або держак для лампи. 16. Орган нюху у вигляді виступу над ротом із дихальними шляхами на обличчі людини, морді тварини. 18. Безладне звучання багатьох голосів. 19. Закрите або напівзакрите приміщення, спеціально пристосоване для навчальної й тренувальної стрільби з ручної вогнепальної та пневматичної зброї. 21. Замерзла вода, що перейшла в твердий кристалічний стан. 22. Первісна назва звука C в григоріанській сольмізації, яку пізніше замінив склад до. 23. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова. 24. Западати в .... 26. М'який, легкий метал сріблясто-білого кольору (Sn). 27. Північноатлантичний Альянс. 28. ... Христос. 29. Музичний інструмент. 30. Атмосферні опади у вигляді частинок льоду різного розміру.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Облік. 6. Бак. 7. Уфа. 8. Обліт. 9. Топ. 11. Яма. 13. Лях. 15. Баня. 17. Агат. 20. Алсу. 23. Амур. 25. Тон. 27. Нді. 29. Бог. 31. Скоба. 32. Тау. 33. Ява. 34. Стоян.

За вертикаллю:
1. Абат. 2. Окоп. 3. Лілія. 4. Кутя. 5. Рада. 10. Ока. 12. Мла. 13. Ля. 14. Ха. 15. Бра. 16. Ніс. 18. Гам. 19. Тир. 21. Лід. 22. Ут. 23. Ан. 24. Ухо. 26. Олово. 27. Нато. 28. Ісус. 29. Баян. 30. Град.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».