Кроссворд на украинском языке (9 на 13 клеток) №21

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Приміщення в театрі, кінотеатрі, будинку культури і т. ін. біля глядачевого залу, призначене для перебування глядачів перед початком вистави, сеансу та для відпочинку під час перерви, антракту. 4. Невеличке веслове судно в Туреччині. 6. ...-таки. 7. Місто в Криму. 9. Орган керування військами в частинах, з'єднаннях та об'єднаннях усіх видів збройних сил. 13. Нижній... (місто в Росії, адміністративний центр Гірничозаводського управлінського округу Свердловської області). 14. Настінний свічник або держак для лампи. 15. Персонаж давньогрецької міфології, син Лікімнія. 16. Міфічний князь, легендарний засновник династії Рюриковичів. 17. Орган нюху у вигляді виступу над ротом із дихальними шляхами на обличчі людини, морді тварини. 18. Автоматична телефонна станція. 19. Бог у давніх слов'ян. 20. Райцентр у Чернігівської області, на березі однойменної ріки. 23. Потомство рослинного або тваринного організму, яке утворюється внаслідок вегетативного розмноження чи способом нестатевого поділу клітини. 25. Національна релігія тибетців. 26. Пісня у стилі етно-поп, яку виконала на 54‑му Пісенному конкурсі Євробачення 2009 року в Москві представниця від Росії українська співачка Анастасія Приходько. 27. Огороджений канатом квадратний майданчик на помості, де провадяться змагання з боксу, реслінгу та ін. видів єдиноборств.

За вертикаллю:
2. Онтарійська хокейна ліга (одна з трьох головних юніорських хокейних ліг, що входять до структури Канадської хокейної ліги). 3. За Біблією, перша жінка, дружина Адама, створена Богом з адамового ребра. 4. Готівка. 5. Те, що їдять і п'ють; харчі. 7. Те саме, що якобінство. 8. Суб'єкт Російської Федерації, який входить до складу Приволзького федерального округу. 10. І CNN, і ICTV. 11. Великий ділок, комерсант, підприємець. 12. Предмет або кілька предметів, загорнутих в один пакет. 21. Період, докорінно відмінний від попереднього. 22. Розділовий сполучник. 23. Китайська Народна Республіка. 24. Організація Об'єднаних Націй.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Фойє. 4. Каїк. 6. Все. 7. Ялта. 9. Штаб. 13. Тагіл. 14. Бра. 15. Еон. 16. Рюрик. 17. Ніс. 18. Атс. 19. Троян. 20. Мена. 23. Клон. 25. Бон. 26. Мамо. 27. Ринг.

За вертикаллю:
2. Охл. 3. Єва. 4. Кеш. 5. Їжа. 7. Якобінізм. 8. Татарстан. 10. Телеканал. 11. Бізнесмен. 12. Згорток. 21. Ера. 22. Або. 23. Кнр. 24. Оон.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».