Кроссворд на украинском языке (9 на 13 клеток) №4

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. ...-... (Рослинні драглі з морських водоростей). 4. Горда, пихата людина. 6. Орган зору. 7. Невеликий хижий звір з темно-жовтим густим хутром, що добре лазить по деревах і мостить кубло в дуплі. 8. Держава, яка існувала на території Демократичної Республіки Конго з 27 жовтня 1971 по 17 травня 1997 року. 10. Рослина з однорічними зеленими м'якими пагінцями, які не дерев'яніють. 14. ... з вогнем. 15. Самець корови. 16. Країна на Середньому Сході. 17. Орган нюху у вигляді виступу над ротом із дихальними шляхами на обличчі людини, морді тварини. 18. Період, докорінно відмінний від попереднього. 19. Супутник іксу. 24. Благополучний стан яких-небудь справ де-небудь, у кого-небудь, повний порядок. 25. Страва з дрібно насічених овочів, грибів. 26. Персонаж давньогрецької міфології, син Лікімнія. 27. У давньому фольклорі германських і романських народів — дух у вигляді потворного бородатого карлика. 28. Відмітний символічний знак держави, міста, дворянського роду або окремої особи тощо, зображений на прапорах, монетах, печатках, документах і т. ін.

За вертикаллю:
2. Держава в Західній Африці, відома раніше під назвою Золотий Берег. 3. Обертова частина машин, за допомогою якої енергія одного виду перетворюється в енергію іншого виду. 4. Звертання до суду з вимогою захисту цивільних прав. 5. Боєць, солдат. 9. Представник, довірена особа організації, установи і т. ін., що виконує різні доручення, завдання. 10. Легковий або вантажний автомобіль із лічильником для визначення віддалі та оплати за проїзд за таксою. 11. Виконавець (професіонал) ролей у театральних виставах. 12. Кавказький вигнанець. 13. І Тихий, і Алтантичний. 20. Жіноче приміщення у будинку багатих мусульман. 21. Крита або відкрита споруда на березі моря, річки, озера, обладнана для будівництва або ремонту суден. 22. Горілка, перегнана з ялівцевими ягодами. 23. Частина одягу диякона, перев'язь, розшита хрестами, що одягається на ліве плече.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Агар. 4. Пава. 6. Око. 7. Єнот. 8. Заїр. 10. Трава. 14. Гра. 15. Бик. 16. Катар. 17. Ніс. 18. Ера. 19. Ігрек. 24. Ажур. 25. Ікра. 26. Еон. 27. Гном. 28. Герб.

За вертикаллю:
2. Гана. 3. Ротор. 4. Позов. 5. Воїн. 9. Агент. 10. Таксі. 11. Актор. 12. Абрек. 13. Океан. 20. Гарем. 21. Елінг. 22. Джин. 23. Орар.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».