Кроссворд на украинском языке (9 на 13 клеток) №6

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Близькість із ким-небудь за місцем проживання. 6. Безліса рівнина, рівний, широкий простір; поле. 7. Видовжена вперед передня частина голови деяких тварин. 9. Водоймище (у природному чи штучному заглибленні) з непроточною водою. 12. Прихильник повного утримання від вживання спиртних напоїв, заборони виробництва й продажу їх. 15. Стрептококова бактерія, що знаходиться у кишечнику тварин і людини. 18. Те, в що упаковується товар для зберігання або транспортування. 21. Держава у Південно-Західній Азії, на південному сході Аравійського півострову. 23. Річка на території Німеччини, права притока Рейну. 24. Місто в Казахстані, центр Карагандинської області.

За вертикаллю:
2. Хутряне взуття з м'якою підошвою, поширене здебільшого у народів Півночі та Сибіру. 3. Зуб між різцями й передкореневими зубами в кожній половині верхньої та нижньої щелеп людини й ссавців. 4. Сутність чого-небудь. 5. Сила, з якою тіло притягується до центра Землі на даній географічній широті. 7. Речовина або суміш речовин, які є початковим компонентом деяких фізико-хімічних процесів. 8. Велика площа землі, заросла деревами і кущами. 10. Муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савойя. 11. Резиденція Папи Римського, територія Святійшого Престолу (Престолу Святого Петра), центрального органу Католицької Церкви. 13. Дев'ятнадцята літера вірменської абетки. 14. Неопізнаний літаючий об'єкт. 16. Геометричне тіло, утворене обертанням круга навколо осі, що лежить у площині цього круга й не перетинає його. 17. Хрещений батько стосовно до батьків хрещеника і хрещеної матері. 19. ... Кареніна. 20. Високий віз на двох або чотирьох колесах. 21. Золота... 22. Позитивно заряджений електрод.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Сусідство. 6. Лан. 7. Рило. 9. Став. 12. Абстинент. 15. Ентерокок. 18. Тара. 21. Оман. 23. Рур. 24. Караганда.

За вертикаллю:
2. Унти. 3. Ікло. 4. Сенс. 5. Вага. 7. Реагент. 8. Ліс. 10. Тіе. 11. Ватікан. 13. Тше. 14. Нло. 16. Тор. 17. Кум. 19. Анна. 20. Арба. 21. Орда. 22. Анод.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».