Кроссворд на украинском языке (9 на 13 клеток) №8

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. Обірваний шматок чого-небудь. 6. Хімічний елемент, кристалічна речовина чорно-сірого кольору з металевим блиском, що його видобувають головним чином з морських водоростей. 7. Найвищий пік Криту. 8. Радіоактивний хімічний елемент, проста речовина якого – сріблястий блискучий м'який активний лужноземельний метал. 9. Група довгохвостих папуг. 11. Верхній кінець щогли або стеньги (на судні). 13. Основна кваліфікація, спеціальність. 15. Невелика рогата жуйна тварина родини порожнисторогих, що дає молоко, м'ясо тощо. 16. Представник основного населення Передньої Азії та Північної Африки. 17. Ріка в Єгипті. 18. Легка будівля для тимчасового користування. 19. Верхня плита капітелі колони класичних ордерів, підкладка під архітрав. 20. Представник народності іранської мовної групи, що живе в Азербайджані, Дагестані, Ірані. 22. Штат у США. 24. Секретне, умовлене сполучення цифр чи букв, що дає право доступу куди-небудь або до чого-небудь. 26. Учасник молодіжної групи, яка влаштовує нічні гонки на мотоциклах. 27. ... з вогнем. 28. Невідома величина. 29. Дуже міцний грубий мотузок із волокна або дроту.

За вертикаллю:
1. Південне плодове дерево родини яблуневих. 2. Міжнародна ріка в Центральній Європі. 3. У Стародавній Індії – правитель держави. 4. Керівник місцевого (міського чи сільського) управління або самоврядування в середньовічній Німеччині, Великому князівстві Литовському, Польщі та в Україні (в 15-18 ст.). 5. Одночасний постріл з кількох рушниць, гармат і т. ін. 10. Електричний прилад, яким регулюють струм в електричному колі. 12. Виготовлений з легкого матеріалу предмет (звичайно у вигляді півкола), яким навівають прохолоду в обличчя під час спеки. 13. Одержима людина, фанатик. 14. Просторий хатній одяг вільного крою. 21. Довгий мотузок із зашморгом на кінці. 22. Підліток на судні, що навчається морської справи, готується стати матросом. 23. Поширений на сході міцний спиртний напій. 24. П'ятий за величиною острів у Середземному морі і найбільший острів Греції. 25. Предмет, який має вигляд плоского круга.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Обрив. 6. Йод. 7. Іда. 8. Радій. 9. Ара. 11. Топ. 13. Фах. 15. Коза. 16. Араб. 17. Ніл. 18. Ятка. 19. Абак. 20. Тат. 22. Юта. 24. Код. 26. Рокер. 27. Гра. 28. Ікс. 29. Канат.

За вертикаллю:
1. Айва. 2. Одра. 3. Раджа. 4. Війт. 5. Залп. 10. Реостат. 12. Опахало. 13. Фанат. 14. Халат. 21. Аркан. 22. Юнга. 23. Арак. 24. Кріт. 25. Диск.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».