Кроссворд на украинском языке (9 на 13 клеток) №9

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. В Україні та деяких інших країнах — ввічлива форма звертання або називання стосовно до осіб чоловічої статі. 4. Рос. авто. 6. П'ятий роман Ф. М. Достоєвського. 7. Одиничний вектор. 8. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 9. Здатність людини мислити, відображати і пізнавати об'єктивну дійсність. 10. Військовий підрозділ, що входить до складу батальйону. 13. Тонкий мотузок, сплетений з кручених ниток чи пасом прядива. 15. Чотирнадцята літера вірменської абетки. 16. Похила поверхня, похилий бік чого-небудь. 18. Найдавніший струнний щипковий музичний інструмент. 22. Варена (лляна або конопляна) олія, що йде на виготовлення олійних фарб, лаків і т. ін. 23. Розмінна монета Афганістану. 24. Багаторічне листяне дерево з міцною деревиною та плодами — жолудями. 25. Місто, де розташован головний судовий орган ООН, до юрисдикції якого входять усі питання, що передаються йому державами, і всі питання, передбачені Статутом ООН і чинними договорами і конвенціями. 26. Група довгохвостих папуг. 27. У Давній Греції — музичний жанр, присвячений Аполлону.

За вертикаллю:
1. Визначення розмірів кого-, чого-небудь спеціальними приладами або на око. 2. Сіль або ефір нітратної кислоти. 3. Оптичне скло, обмежене двома сферичними поверхнями або однією сферичною та однією плоскою, здатне збирати або розсіювати промені, що проходять крізь нього. 4. Виборний або призначений ватажок козацького війська. 5. Дашок різної форми і з різного матеріалу на лампу. 11. Вигадана істота із «Володаря Перстнів» Толкіна. 12. Автоматична телефонна станція. 13. Стан надмірного збудження, хвилювання. 14. Українська Народна Республіка. 16. Купівля всього чи багато чого-небудь, у багатьох місцях, у всіх чи багатьох. 17. Співучий птах середніх розмірів із родини горобцеподібних. 19. Місто на південному заході Нігерії. Адміністративний центр штата Ойо. 20. Книга або зошит з чистими листками для малювання. 21. Закінчення, завершення якоїсь справи, події, явища.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Пан. 4. Ока. 6. Ідіот. 7. Орт. 8. Ага. 9. Розум. 10. Рота. 13. Шнур. 15. Тса. 16. Скіс. 18. Ліра. 22. Оліфа. 23. Пул. 24. Дуб. 25. Гаага. 26. Ара. 27. Ном.

За вертикаллю:
1. Промір. 2. Нітрат. 3. Лінза. 4. Отаман. 5. Абажур. 11. Орк. 12. Атс. 13. Шал. 14. Унр. 16. Скупка. 17. Іволга. 19. Ібадан. 20. Альбом. 21. Фінал.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».