Кроссворд на украинском языке (9 на 15 клеток) №1

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Учасник якої-небудь гри. 4. Горда, пихата людина. 6. Одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці. 7. Нижчий прислужник інквізиції. 8. Одиниця рахунку у спортивних змаганнях та різних іграх. 9. Суміш газоподібних продуктів, які виділяються в повітря при згорянні чого-небудь. 10. «Хіба ревуть воли, як... повні?» (Панас Мирний). 11. Зуб між різцями й передкореневими зубами в кожній половині верхньої та нижньої щелеп людини й ссавців. 13. Об'ємне коло. 15. Мілке, солоне, сезонне озеро в центрі Австралії. 17. Річка в Південній Азії, яка витікає з Тибету й впадає в Індійський океан. 18. Мінерал, різновид агату. 19. В релігії давніх єгиптян — богиня неба, дружина бога землі Геба. 20. Дія, подія, вчинок. 21. Робота, діяльність, здійснення чого-небудь. 23. Муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон. 25. Муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія. 27. Рештки перетравленої їжі, що їх викидає кишечник назовні. 28. Хокейний клуб з міста Ханти-Мансійськ, Росія. 29. Частина збруї — ремені з вудилами та поводами, що їх надівають на голову коневі. 30. Представник північнофракійських племен, які заселяли місцевість від Дунаю до Карпат. 31. Високий декоративний чагарник родини розоцвітих із численними білими квітками. 32. Пташа орла.

За вертикаллю:
2. Загадка, в якій слова або фрази, що розгадуються, зображено у вигляді комбінації малюнків із літерами та іншими знаками. 3. Угорський народний танець у швидкому темпі, що починається повільним вступом. 4. Визначення розмірів кого-, чого-небудь спеціальними приладами або на око. 5. Спів. 10. Той, хто зводить наклеп на кого-небудь, обмовляє когось, доносить комусь на когось. 12. Невеликий гризун родини полівкових, що веде напівводяний спосіб життя і має цінне блискуче густе хутро бурого кольору. 14. Перебування обвинуваченого в момент злочину в іншому місці як доказ його непричетності до злочину. 16. Обрис і розріз губ. 17. Титул японського Імператора Ґо-Сакураматі. 21. Проміжок часу в десять днів. 22. «... розбрату». 24. У стародавньому Римі — жрець, що, спостерігаючи політ і поведінку птахів, провіщав нібито волю богів. 26. Ділянка землі, яку отримувала селянська сім'я для користування.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Грач. 4. Пава. 6. Акр. 7. Сбір. 8. Очко. 9. Дим. 10. Ясла. 11. Ікло. 13. Шар. 15. Ейр. 17. Інд. 18. Онікс. 19. Нут. 20. Акт. 21. Дія. 23. Кане. 25. Бона. 27. Кал. 28. Югра. 29. Узда. 30. Дак. 31. Ірга. 32. Орля.

За вертикаллю:
2. Ребус. 3. Чардаш. 4. Промір. 5. Вокал. 10. Ябедник. 12. Ондатра. 14. Алібі. 16. Рот. 17. Іса. 21. Декада. 22. Яблуко. 24. Авгур. 26. Наділ.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».