Кроссворд на украинском языке (9 на 15 клеток) №11

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Той, хто надає фінансову підтримку і забезпечує виконання важливих дій. 6. Науковець, фахівець з економіки, економічних наук. 7. Багаторічна тропічна й субтропічна трав'яниста рослина з довгастим м'ясистим листям, укритим по краю шипами. 10. Поняття, уявлення, що відбивають дійсність у свідомості людини та виражають ставлення її до навколишнього світу. 12. Львівський автобусний завод. 13. Велика тварина родини оленячих з лопатоподібними рогами у самців. 14. Прозорий склоподібний камінь різного забарвлення, деякі різновиди якого вважаються коштовними. 16. Сани спеціальної конструкції, які використовуються в бобслеї. 17. Шовкова тканина з мінливим полиском. 19. Хімічна сполука, що утворюється заміною одного атома Гідрогену амоніаку атомом металу. 21. Українська Народна Республіка. 22. Вид твердого палива, яке одержують нагріванням кам'яного вугілля, торфу тощо до високих температур без доступу повітря. 24. Колишня дрібна монета Ізраїлю, що дорівнювала 1/100 ізраїльського фунта. 28. Зображення кого-, чого-небудь на площині олівцем, пером, фарбами тощо. 29. Пряма лінія між двома несуміжними вершинами багатокутника або між двома вершинами багатогранника, які не знаходяться на одній його грані.

За вертикаллю:
1. Жанр віршованого оповідного твору. 2. М'який, легкий метал сріблясто-білого кольору (Sn). 3. Позитивно заряджений електрод. 4. Невеликий співучий птах, що живе в лісах. 5. Розкопування, розривання, розпушування чого-небудь рихлого, сипкого. 8. ...-Цзи (китайський філософ, що вважається засновником даосизму). 9. Найвища вершина Кавказького хребта. 10. Лінія на карті, що сполучає місця з однаковим атмосферним тиском. 11. Сьома літера грецької абетки. 13. Товстий загострений з одного кінця металевий стрижень, яким ламають, розбивають що-небудь тверде. 15. Додаток до назви товариства, компанії тощо, який свідчить про їх обмежену відповідальність за зобов'язаннями. 18. Западати в ... . 20. Ярмо. 22. Невисока шафа з висувними шухлядами, де зберігають білизну тощо. 23. Куляста або конічна скляна чи кварцова посудина з довгою шийкою для хімічних робіт. 25. Переслідування з метою спіймати. 26. Струнний ударно-клавішний музичний інструмент з горизонтально розташованими струнами й корпусом крилоподібної форми. 27. Офіційна валюта 18 з 28 держав Європейського Союзу, відомих також як Єврозона.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Провайдер. 6. Економіст. 7. Алое. 10. Ідея. 12. Лаз. 13. Лось. 14. Опал. 16. Боб. 17. Муар. 19. Амід. 21. Унр. 22. Кокс. 24. Агор. 28. Малювання. 29. Діагональ.

За вертикаллю:
1. Поема. 2. Олово. 3. Анод. 4. Дрізд. 5. Риття. 8. Лао. 9. Ельбрус. 10. Ізобара. 11. Ета. 13. Лом. 15. Лтд. 18. Ухо. 20. Іго. 22. Комод. 23. Колба. 25. Гонка. 26. Рояль. 27. Євро.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».