Кроссворд на украинском языке (9 на 15 клеток) №12

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1
. Неуважна, нерозторопна людина. 5. Паралелограм з рівними сторонами і непрямими кутами. 8. Словесний обмін думками, відомостями і т. ін. між ким-небудь. 9. Спільна назва мінералів — землистих сумішей гідроксидів марганцю. 10. Гора в Західній Африці, на території Того. 12. Велика хижа морська риба ряду акулоподібних із плоским тілом і вузьким хвостом. 14. Шахова фігура, що пересувається по діагоналі на будь-яку кількість клітин. 15. Муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна. 17. Фахівець з органічної хімії. 21. Протилежне добру. 22. Те саме, що сказ. 23. Країна в Південній Америці. 24. Сімнадцята літера грузинської абетки. 25. Муніципалітет у Франції, у регіоні Лімузен, департамент Крез. 26. Наукова праця, де докладно розглянуто якесь конкретне питання чи окрему проблему. 30. Передача м'яча, шайби і т. ін. кому-небудь із гравців своєї команди. 32. Бойове шикування піхоти у формі чотирикутника. 35. Декоративна споруда у вигляді брами, що завершується склепінням. 38. Група довгохвостих папуг. 39. Автономна Республіка Крим. 40. Штат у США. 43. Те, що служить як прикраса, оздоба. 44. Те саме, що натрій.

За вертикаллю:
2
. Поширений на сході міцний спиртний напій. 3. Прозора, безбарвна рідина, що становить найпростішу хімічну сполуку Гідрогену з Оксигеном. 4. Стара назва літери «а». 5. Сімнадцята літера грецької абетки. 6. Фігура, що має вигляд витягнутого круга. 7. Безхвоста мавпа родини макак. 9. ...-таки. 11. Українська Народна Республіка. 13. Театр юного глядача. 14. Фізіологічний стан спокою організму людини і тварини, що настає періодично і супроводиться повною або частковою втратою свідомості й ослабленням ряду фізіологічних процесів. 16. Вузька грядка квітів уздовж паркових доріжок, навколо клумб і т. ін. 17. Сіль або ефір олеїнової кислоти. 18. Учасник молодіжної групи, яка влаштовує нічні гонки на мотоциклах. 19. Живописне, мозаїчне або рельєфне зображення Бога чи святого, якому поклоняються віруючі. 20. Міра ваги коштовного каменю, що дорівнює 0,2 грама. 27. Місто на півночі Латвії, розташоване на кордоні з Естонією. 28. Чотирнадцята літера вірменської абетки. 29. Рос. авто. 31. ...-сяк. 33. Представник основного населення Передньої Азії та Північної Африки. 34. Спортивне змагання на спеціально підготовлених стандартних автомобілях або мотоциклах за заданим режимом руху. 36. Віконне дерев'яне сплетіння. 37. Клітка на чомусь. 41. Міра земельної площі. 42. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1
. Ґава. 5. Ромб. 8. Розмова. 9. Вад. 10. Агу. 12. Скат. 14. Слон. 15. Юро. 17. Органік. 21. Зло. 22. Каз. 23. Еквадор. 24. Рае. 25. Ная. 26. Трактат. 30. Пас. 32. Каре. 35. Арка. 38. Ара. 39. Арк. 40. Алабама. 43. Убір. 44. Натр.

За вертикаллю:
2
. Арак. 3. Вода. 4. Аз. 5. Ро. 6. Овал. 7. Маго. 9. Все. 11. Унр. 13. Тюг. 14. Сон. 16. Рабатка. 17. Олеат. 18. Рокер. 19. Ікона. 20. Карат. 27. Апе. 28. Тса. 29. Ока. 31. Так. 33. Араб. 34. Ралі. 36. Рама. 37. Крат. 41. Ар. 42. Ан.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».